11-08-2016 » Powiat i region

O handlu ludźmi w ZUW

Wojewódzki Zespół ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi spotkał się dziś po raz kolejny w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim.

W skład zespołu wchodzą eksperci na co dzień mający styczność z problemem handlu ludźmi, m.in.: przedstawiciele policji, straży granicznej, organizacji pozarządowych, urzędów pracy i ZUW, a w roli gości zapraszani są także eksperci spoza granic naszego województwa. W dzisiejszym spotkaniu, poza stałymi członkami zespołu, udział wzięła pani Daniela Sikora, prezeska fundacji YouCanFreeUS Polska.
– Z naszych stron internetowych można pobrać darmową książkę  „Milczenie jest złotem – prawda o handlu ludźmi”. Publikacja  adresowana jest głównie do młodych ludzi i ma uświadamiać im zagrożenia, na które mogą być narażeni choćby przy poszukiwaniu wakacyjnej pracy – mówiła Daniela Sikora z YouCanFreeUs Polska.
Link do strony, gdzie można pobrać publikację:

http://youcanfreeus.pl/index.php/milczeniejestzlotem
O działaniach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie zjawiska zwalczania handlu ludźmi i najnowszych projektach opowiadał Juliusz Karpiński z Departamentu Analiz i Polityki Migracyjnej MSWiA, a o działaniach zachodniopomorskiej policji – Andrzej Kędzierski, koordynator zespołu ds. przeciwdziałania handlowi ludźmi wydziału kryminalnego KWP w Szczecinie.  Działania streetworkerów w Zachodniopomorskiem przybliżyła Justyna Bągorska, przewodnicząca Stowarzyszenia Wolontariuszy DADU.
– Jesteśmy tu po to, by szukać nowych rozwiązań i dzielić się dotychczasowymi doświadczeniami, także z organizacjami spoza naszego województwa – podkreślała Justyna Borzym, przewodnicząca zespołu, zastępca dyrektora Wydziału Spraw Społecznych – Każda inicjatywa będzie cenna.
Kolejne posiedzenie zespołu zaplanowano jesienią tego roku.

ZUW

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *