Nowy Zielony Ład na transgranicznych wyspach

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz oraz minister energii Meklemburgii – Pomorza Przedniego Christian Pegel  w środę zainaugurują projekt pt. „Modelowy Region Energii Odnawialnych wysp Wolin i Uznam MoRE”. Celem polsko-niemieckiej współpracy jest zielona transformacja przygranicznych regionów, edukacja mieszkańców i opracowanie ekologicznej marki, którą będzie można wykorzystać m.in. w turystyce.

Projekt MoRE dąży do zwiększenia udziału energii odnawialnych w regionalnej gospodarce. W ten sposób wyspy Uznam i Wolin mają stać się bardziej „zielone” i przyczynić się do przeciwdziałania skutkom zmian klimatycznych. Równocześnie ma zostać opracowana marka regionu, którą będzie można wykorzystać przede wszystkim w turystyce.

Pomorze Zachodnie stawia na odnawialne źródła energii, ochronę zasobów naturalnych, zieloną transformację. 2021 ogłosiliśmy Rokiem Ekologicznym, podejmiemy w tym czasie wiele ciekawych eko-inicjatyw, również we współpracy z sąsiadami z Niemiec – tłumaczy marszałek województwa Olgierd Geblewicz. – Pozyskiwanie energii z wiatru, wody, słońca przynosi ogromne korzyści dla środowiska, dla zdrowia mieszkańców, dla jakości wypoczynku turystów i kuracjuszy. Piękne wyspy Uznam i Wolin, nasze naturalne skarby, są idealnym miejscem do wdrożenia śmiałego ekologicznego projektu – dodaje Olgierd Geblewicz.

Projekt „Modelowy Region Energii Odnawialnych wysp Wolin i Uznam MoRE” dotyczy zagadnień energetycznych i planistycznych w ujęciu transgranicznym, ze szczególnym uwzględnieniem działań świadomościowych, wymagających współpracy mieszkańców, szkół, samorządów, instytucji naukowych, branży turystycznej, usług i gospodarki komunalnej, mobilności oraz właścicieli i dysponentów infrastruktury energetycznej. Projekt zmierza do zainicjowania przemian w obszarze energetyki i ekologii wysp Uznam i Wolin, a jego głównym beneficjentem będą mieszkańcy wysp oraz terenów sąsiednich.

Podczas inauguracyjnej konferencji (31 marca, od godz. 10, na platformie zoom) przedstawione zostaną planowane działania, ich zakres i terminy. W spotkaniu wezmą udział eksperci z Polski i Niemiec, a także przedstawiciele Komisji Europejskiej.

Specjalistów w dziedzinie transformacji energetycznej powitają marszałek województwa Olgierd Geblewicz i Christian Pegel, Minister ds. Energii, Infrastruktury i Cyfryzacji Kraju Związkowego Meklemburgii – Pomorza Przedniego. W pierwszej części konferencji będzie można wysłuchać m.in. wykładu pt. Nowy Zielony Ład – energie odnawialne w regionie a współpraca transgraniczna. W części popołudniowej – zaplanowano dyskusję i prace warsztatowe oraz referat „Energie odnawialne szansą na budowanie marki regionu transgranicznego”.

Projekt INT 190 jest współfinansowany ze środków Programu Interreg VA Polska/Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia. Więcej o projekcie można przeczytać na stronie: http://rbgp.pl/more/

Inicjatorem projektu jest Województwo Zachodniopomorskie – Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego. Partnerem projektu – Ministerstwo Energii, Infrastruktury i Cyfryzacji Meklemburgii – Pomorza Przedniego, Departament Energii i Rozwoju Regionalnego.

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

To top