Nowe życie miejskich przestrzeni. Eurofundusze dla Wolina na rewitalizację

Ponad 6,5 mln zł otrzyma z Urzędu Marszałkowskiego Gmina Wolin. Spory zastrzyk unijnej pomocy pomoże w rewitalizacji przestrzeni publicznych. Modernizacja obejmie park miejski, amfiteatr oraz budynek przedszkola. Umowy przekazujące wsparcie podpisali w środę, 5 lutego 2020 roku w Szczecinie, marszałek województwa Olgierd Geblewicz i burmistrz Ewa Grzybowska.

Obie rewitalizacyjne inwestycje mają ruszyć jeszcze w 2020 roku. Władze samorządu miejskiego w Wolinie przeznaczą na nie 8,7 mln zł.

– Przy obu projektach kluczowe jest wsparcie eurofunduszami. Bez nich nie byłoby szans na przeprowadzenie zaplanowanych działań. Dzięki realizacji przedsięwzięć poprawi się przede wszystkim estetyka w mieście. Będzie także bezpieczniej, a zatrudnienie znajdą dodatkowe osoby – powiedziała burmistrz Wolina Ewa Grzybowska.

W przypadku parku miejskiego zaplanowano renowację zielonego obszaru wraz z utworzeniem ścieżek zdrowia, montażem nowego oświetlenia i modernizacją znajdującego się tam amfiteatru. Ponadto zagospodarowane zostaną parkowe polany, przybędzie siłowni plenerowych, powstanie wieża widokowa, odnowiony będzie posąg Trygława. Projekt, który przeprowadzony zostanie w formule „zaprojektuj
i wybuduj”, kosztować ma ponad 5,2 mln zł. Unijna dotacja w tej kwocie stanowi prawie 3,9 mln zł. Efekty działań poznamy do końca 2022 roku.

To jednak nie koniec zmian w Wolinie. Do sierpnia 2021 roku objęty nimi zostanie także zaniedbany budynek miejskiego przedszkola. Obiekt czeka gruntowna przebudowa i rozbudowa. Nowe będzie wyposażenie placówki i zagospodarowanie terenu, na którym pojawią się elementy małej architektury: piaskownice, boisko, plac edukacyjny, kącik ekologiczny, góra wspinaczkowa, kosz czy most z tunelem. Dzięki temu przybędzie co najmniej 50 nowych miejsc dla najmłodszych mieszkańców miasta i gminy. Koszt zadania oszacowano na prawie 3,5 mln zł. Pomoc UE to około 2,6 mln zł.

To kolejne dwa rewitalizacyjne przedsięwzięcia z blisko stu, którym w perspektywie unijnej 2014-2020 udzieliliśmy wsparcia wartego łącznie ponad 200 mln zł. O tym, że są to ważne inwestycje nikogo nie trzeba przekonywać. Sprawiają, że przestrzenie miejskie odzyskują dawny blask i nadawane są im nowe, praktyczne funkcje – mówił zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz.

Projekty wpisują się w założenia 9 Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 „Infrastruktura publiczna”, działanie 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej, i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich oraz wiejskich”.

Biuro Prasowe

Łukasz Jucha Gabinet Marszałka

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

 

To top