Nowe podejście do profilaktyki uzależnień. Szkolenia w Wałczu, Choszcznie i Myśliborzu

Eksperci są zgodni – potrzebne są zmiany i skuteczniejsze wprowadzanie programów rekomendowanych. Z tego względu Urząd Marszałkowski organizuje szkolenia dla przedstawicieli gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pełnomocników ds. uzależnień oraz urzędników zajmujących się w pracy tą tematyką. W marcu takie spotkania odbędą się w Wałczu, Choszcznie i Myśliborzu.

Czym są programy rekomendowane?

Przed samorządami nowe zadania i wyzwania. Zmiany ustawowe obligują JST do przyjęcia jednego wspólnego programu dla działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi. Ponadto eksperci zgodnie podkreślają, że należy skuteczniej  wprowadzać  programy rekomendowane. To systemowe i sprawdzone przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii programy z obszarów promocji zdrowia psychicznego, profilaktyki uzależnień (profilaktyki narkomanii, profilaktyki problemów alkoholowych) oraz programów profilaktyki innych zachowań problemowych (ryzykownych) dzieci i młodzieży. Programy (https://programyrekomendowane.pl/) są badane pod kątem spełnienia standardów. –  12 lat funkcjonowania programów rekomendowanych zobowiązują, żeby wdrażać skuteczną profilaktykę na poważnie. To ostatni dzwonek na wprowadzenie efektywnych działań w profilaktyce uzależnień – podkreślała w listopadzie ub.r. podczas konferencji wojewódzkiej w Szczecinie, psychoterapeutka Karolina Flacht.

Czy samorządy korzystają z tych programów? Jak zaznacza Bartosz Ślaski, średnio 10% środków przeznaczanych jest przez JST na ich realizację. – Programy rekomendowane są przede wszystkim przebadane naukowo. Są stworzone na podstawach teoretycznych, uwzględniają strategie profilaktyczne, które są skuteczne, są potwierdzone naukowo. I faktycznie. Wykazano, że młodzież, która korzystała z tych programów w dużo mniejszej częstotliwości sięgała po alkohol i papierosy  – wyjaśniał na konferencji Bartosz Ślaski.

Tematyka szkoleń i daty

Psychoterapeuci Karolina Flacht oraz Bartosz Ślaski z Pracowni Motywacja i Działanie (w mediach społecznościowych @parapsychologów) podczas organizowanych przez Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego szkoleń zaprezentują przegląd skutecznych ofert profilaktycznych, które trafiają do samorządów gminnych i szkół.  Dla porównania zestawią je z nieskutecznymi działaniami.

Część szkolenia zostanie poświęcona nowym zadaniom dla JST w zakresie uzależnień behawioralnych (realizacja i finansowanie). O tych zagadnieniach będzie mówić Sławomir Pietrzak, Dolnośląski Wojewódzki Ekspert ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii.

Cykl szkoleń pn. „Wyzwanie dla samorządów – uzależnienia behawioralne i programy rekomendowane”, został zapowiedziany w listopadzie 2022 r., podczas wojewódzkiej konferencji dla przedstawicieli gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz pełnomocników ds. uzależnień z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Materiały z konferencji: https://www.wzp.pl/biuro-prasowe/biuro-prasowe/aktualnosci/nowe-podejscie-do-profilaktyki-uzaleznien

Szkolenia odbędą się w marcu w Wałczu, Choszcznie oraz Myśliborzu w godz. 10-14, zgodnie z harmonogramem:

  • 22 marca 2023 r. –  Wałcz, Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wałczu, ul. Wronia 38,
  • 23 marca 2023 r. – Choszczno, Choszczeński Dom Kultury, ul. Bohaterów Warszawy 17,
  • 24 marca 2023 r. – Myślibórz, Urząd Stanu Cywilnego w Myśliborzu, ul. 1-go Maja 19.

Z uczestnikami szkoleń planują spotykać się przedstawiciele Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Kustosz oraz Anna Bańkowska.

Rejestracja na szkolenia

Uczestników obowiązują wcześniejsze zgłoszenia na szkolenia. Liczba miejsc jest ograniczona. W razie większej liczby zgłoszeń pierwszeństwo udziału mają osoby z danego powiatu. Szkolenia są bezpłatne.

Formularz zgłoszeniowy:

https://wws.wzp.pl/aktualnosci/wyzwanie-dla-samorzadow-uzaleznienia-behawioralne-i-programy-rekomendowane

http://www.wzp.pl/uploads/banery/logo_mail.jpg

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Biuro Prasowe

To top