Nowe możliwości przed NGO z Pomorza Zachodniego. Cenna pomoc dla organizacji pozarządowych

Organizacje pozarządowe mogą starać się o dotację na wkład własny do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, tj. spoza budżetu województwa zachodniopomorskiego. Urząd Marszałkowski przeznaczył na ten cel ponad 113 tys. zł. Oferty NGO’sów będą przyjmowane 17 sierpnia 2021 r.

Jedną z głównych przeszkód w pozyskiwaniu dofinansowania przez organizacje pozarządowe są trudności w zabezpieczeniu pieniędzy na wkład własny. Bez zapewnienia środków na ten cel, mimo ciekawego projektu, NGO nie otrzyma dotacji, a przedstawiona oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych. – Samorząd Województwa, wsłuchując się w głos zachodniopomorskich stowarzyszeń i fundacji, ogłasza od roku 2018 otwarte konkursy ofert na wkłady własne. Do tej pory udało się pomóc 11 różnym organizacjom, przyznając im łącznie ponad 260 tys. zł dofinansowania – wylicza marszałek Olgierd Geblewicz.

Z tej formy wsparcia skorzystał Szensztacki Instytut Sióstr Maryi, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”, Fundacja Szansa dla Niewidomych, Fundacja Zielonych GAJA, Stowarzyszenie OFFicyna, Stowarzyszenie MiastoHolizm, Fundacja Promocja Zdrowia, Fundacja Nauka dla Środowiska, Fundacja Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy, Fundacja Akademia Muzyki Dawnej i Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej GRYF.

W ogłaszanym konkursie, organizacje mogą pozyskać 113 226 zł na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa. NGO na złożenie swoich ofert mają czas od 26 lipca 2021 r. do 17 sierpnia 2021 r. Natomiast do 9 sierpnia trwa nabór kandydatów do komisji konkursowej w konkursie. Z uwagi na fakt, iż rok 2021 jest Rokiem Ekologicznym na Pomorzu Zachodnim preferowane będą oferty realizujące zadania z zakresu ochrony środowiska czy ekologii.

Regulamin i ogłoszenie konkursu znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego (http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/otwarty-konkurs-ofert-na-wsparcie-realizacji-w-2021-roku-zadan-publicznych-wojewodztwa).

Konkurs koordynuje Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. \

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

To top