Nowe centrum szkoleniowo-egzaminacyjne dla zachodniopomorskich rzemieślników. Pomogły eurofundusze

Dzięki eurofunduszom powstał w Szczecinie regionalny ośrodek kształcenia zawodowego. Zachodniopomorscy rzemieślnicy takiego miejsca potrzebowali od dawna. Teraz będą się szkolić i egzaminować w dogodnych warunkach. Ta istotna inwestycja w rozwój szkolnictwa zawodowego na Pomorzu Zachodnim prowadzona była przez Izbę Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości. Uroczyste otwarcie nowej infrastruktury odbędzie w czwartek, 1 października 2020 roku. Udział w nim weźmie marszałek województwa Olgierd Geblewicz i prezes Izby Władysław Jefremienko.

Budowę nowoczesnego Centrum przyspieszył Regionalny Program Operacyjny, który w bieżącej perspektywie unijnej 2014-2020 pozwolił wesprzeć powstanie nowej infrastruktury dydaktycznej, zakup specjalistycznego wyposażenia czy prowadzenie szkoleń praktycznych. Jednym z takich przykładów jest nowy obiekt Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości. Prace budowlane rozpoczęły się w pierwszej połowie 2018 roku. Teraz po zakończeniu robót rzemieślnicy będą mieli do dyspozycji pięć pracowni: elektryczna (2), energii odnawialnej, budowlano-hydrauliczna, gastronomiczna, jak również salami egzaminacyjno-szkoleniowymi. Ponadto placówka zaoferuje warsztaty zawodowe i certyfikację w ośmiu zawodach: kucharz, barman, cukiernik, piekarz, elektryk, instalator sieci fotowoltaicznych, glazurnik oraz hydraulik.

Koszt inwestycji wyniósł prawie 6 mln zł, z czego Urząd Marszałkowski z eurofunduszy przeznaczył 5 mln zł. Centrum szkoleniowo-egzaminacyjne, które powstało w siedzibie organizacji przy al. Wojska Polskiego 78 w Szczecinie to jednocześnie odpowiedź na rozwój szkolnictwa zawodowego w regionie i potrzeby zachodniopomorskiego rynku pracy. Przy okazji uatrakcyjnia wybór ścieżki edukacyjnej przez przyszłych wykwalifikowanych pracowników różnych branż przemysłowych i gospodarczych.

Inwestycja o charakterze transgranicznym, będąca jednocześnie pierwszą tego typu infrastrukturą w Polsce, wpisała się w założenia 9 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Infrastruktura publiczna”, działanie 9.8 „Infrastruktura szkolnictwa zawodowego”.

Otwarcie centrum szkoleniowo-edukacyjnego IZMiŚP

Czwartek, 1 października 2020 roku, godzina 11

Szczecin, al. Wojska Polskiego 78

 

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

To top