15-10-2015 » Powiat i region

Nowe autobusy, rzutem na taśmę z refundacją z RPO WZ

Dzięki pojawieniu się wolnych środków, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego refunduje zakup w 9 klimatyzowanych i niskopodłogowych autobusów. W najbliższy piątek 16 października 2015 r. o godzinie 12.30, umowę w tej sprawie podpiszą Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz i dyrektor Szczecińsko-Polickiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Kazimierz Trzciński.

Dofinansowanie ze środków RPO wynosi 1 000 000 zł. Projekt jest realizowany w ramach Osi 6 „Rozwój funkcji metropolitalnych”, Działanie 6.4 „Zintegrowany system transportu publicznego na obszarze metropolitalnym”. Z uwagi na ograniczoną alokację środków w konkursie, projekt został początkowo umieszczony na liście rezerwowej i dopiero w momencie pojawienia się wolnych środków otrzymał dofinansowanie. SPPK było już beneficjentem środków z RPO WZ. W 2010 r. spółka otrzymała dofinansowanie w wysokości 10,6 mln zł na zakup nowego taboru.

Podpisanie umowy,
16 października 2015 r., godzina 12.30, Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. ul. Fabryczna 21, Police.

Biuro Prasowe
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *