03-03-2016 » Powiat i region

Niezależny audyt potwierdził gotowość Województwa Zachodniopomorskiego do realizacji RPO

 Dotychczas tylko 5 województw, w tym zachodniopomorskie przeszło Audyt Desygnacyjny Ministerstwa Finansów dotyczący wydatkowania środków unijnych w perspektywie 2014-2020. Niezależny audytor resortu finansów – Generalny Inspektorat Kontroli Skarbowej – potwierdził że Województwo Zachodniopomorskie jest gotowe do realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego. Audyt potwierdził również wszystkie wymogi sprawowania czynności Instytucji Certyfikującej.

Wyniki kontroli niezależnego audytora pokazują że jesteśmy w pełni przygotowani do bieżącej perspektywy. Co równie ważne – jesteśmy w gronie regionów, które jako pierwsze uzyskały pozytywną ocenę ze strony Ministerstwa Finansów. Województwo Zachodniopomorskie spełnia procedury i wymogi realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego, w tym kryteria dotyczące kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem czy monitorowania działań – wyjaśnia Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Tzw. audyt desygnacyjny weryfikuje prawidłowość procedur i zdolność instytucji zaangażowanych we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego oraz uprawnia do rozpoczęcia finansowej realizacji RPO.

Kryteria zostały spełnione bez prowadzenia dodatkowych czynności audytowych – czytamy w piśmie Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej Wiesława Jasińskiego z 25 lutego 2016 r.

Sprawozdanie wraz z Opinią GIKS zostało przekazane do Ministra Rozwoju, który podejmie decyzję o udzieleniu desygnacji. Z informacji pozyskanych z Ministerstwa Finansów wynika, iż Sprawozdania dotyczące RPO oraz Opinie w zakresie spełniania kryteriów desygnacji otrzymały jedynie województwa Zachodniopomorskie, Wielkopolskie, Lubuskie, Dolnośląskie oraz Kujawsko-Pomorskie.

Marek Mucha
Główny Specjalista

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *