Niesprawiedliwy podział rządowych środków na budowę obwodnic

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz protestuje przeciwko nierównemu traktowaniu regionów przez polski rząd. Podział środków na budowę obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich, o których dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wnioskowały poszczególne województwa, znów – zdaniem marszałka – oparty został o kryterium polityczne. Regiony rządzone przez marszałków z PiS otrzymały po 60-70 proc. dofinansowania na wnioskowane zadania, gdy te rządzone przez opozycję – zaledwie 50 proc. – Przy galopującej inflacji okaże się, że faktyczne dofinansowanie wyniesie 20-30 procent, a wówczas nie będziemy w stanie zrealizować naszych zamierzeń – ostrzega Olgierd Geblewicz.

Pomorze Zachodnie otrzymało wsparcie w formie dofinansowań na realizację obwodnic Gryfic, Pyrzyc i Barlinka.

Cieszy fakt, że nasz region nie został całkowicie pominięty w podziale środków, jak to miało miejsce w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Rząd nie powstrzymał się jednak przed segregacją regionów – czyli tak naprawdę segregacją mieszkańców ze względu na polityczną przynależność marszałków. Połowa kosztów dofinansowania dla województw rządzonych przez opozycję, ale do 70 procent dla regionów, gdzie władzę sprawuje PiS – mówi marszałek Olgierd Geblewicz. – Realizacja naszych zadań jest zaplanowana na lata 2023-24, co w czasie galopującej inflacji oznacza, że wartość realnego dofinansowania obwodnic ze środków państwa znacząco spadnie. Stawia to pod znakiem zapytania wykonalność przedsięwzięć. Zwracam na to uwagę, gdyż naprawdę zależy mi, by urzeczywistnienie tak szumnie zapowiadanych przez rząd inwestycji mogło dojść do skutku.

Marszałek wysłał w tej sprawie pismo do premiera Mateusza Morawieckiego apelując, by zaprzestał segregacji mieszkańców. Domaga się wyjaśnienia podstaw takiego, a nie innego podziału środków i wnosi o rewizję decyzji.

Zwracam się do Pana z pytaniem, o powody dlaczego poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w województwach takich jak m.in pomorskie, opolskie, wielkopolskie, lubuskie, warmińsko – mazurskie czy zachodniopomorskie uzyskała wsparcie na poziomie 50%, natomiast w innych województwach poziom dofinansowania dochodzi do 70%? Zadania drogowe województw: podkarpackiego, lubelskiego, bogatej Małopolski i Śląska, a nawet bardzo zamożnego Dolnego Śląska otrzymały 60-70 proc. dofinansowania. Wprowadzona metodologia podziału środków ewidentnie wskazuje więc na segregację samorządów według klucza politycznego.” – czytamy w piśmie.

Olgierd Geblewicz wystąpił z inicjatywą do marszałków pokrzywdzonych województw o podjęcie wspólnych działań na rzecz swoich mieszkańców. Zapowiedział walkę o realizację zgłoszonych inwestycji, ponieważ wszyscy obywatele, bez względu na przekonania polityczne, zasługują na równe i poważne traktowanie, zwłaszcza w tych sferach, które przekładają się na ludzkie bezpieczeństwo i zdrowie.

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

To top