Niełatwy czas dla „Małych Skarbów”

Powrót mamy do pracy po przerwie związanej z urlopem macierzyńskim lub wychowawczym jest zawsze wyzwaniem dla całej rodziny. Powrót w czasie epidemii, to zadanie szalenie trudne lub prawie niemożliwe. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, chcąc pomóc opiekunom dzieci do lat trzech, wprowadza bardziej elastyczne rozwiązania.

 „Zachodniopomorskie Małe Skarby” to autorski projekt Województwa Zachodniopomorskiego finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego, który ma pomóc rodzicom dzieci do lat trzech powrócić na rynek pracy. Dzięki eurofunduszom opiekunowie mogą starać się w Wojewódzkim Urzędzie pracy w Szczecinie  o miesięczną refundację pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, u opiekuna dziennego czy niani. Kwota wsparcia może wynieść miesięcznie nawet 1140 zł.

Zgodnie z przyjętym kalendarzem w marcu odbyła się kolejna rekrutacja do „Skarbów”. Wpłynęło ponad 300 wniosków, choć na uzyskanie wsparcia w tym rozdaniu miało szansę 150 osób. Wszyscy zgłaszający się do projektu rodzice chcieli do 31 maja 2020 r. wrócić do pracy.

Sytuacja na rynku pracy jest bardzo trudna, dlatego wprowadzamy bardziej elastyczne rozwiązania, by sprostać obecnym wyzwaniom. Część z nich zapisana jest w Zachodniopomorskim Pakiecie Antykryzysowym. Zachęcamy wszystkich rodziców, aby zwracali się z pytaniami dotyczącymi „Zachodniopomorskich Małych Skarbów” do pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. Każda sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie  – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Sytuacja związana z prowadzeniem stanu epidemii wpłynęła na część zapisów w regulaminie „Zachodniopomorskich Małych Skarbów”. Korekcie uległy również terminy zawarcia umów (w związku z późniejszym terminem opublikowania list).

Nowe, bardziej elastyczne, decyzje dotyczą także rodziców już objętych wsparciem „Skarbów”. WUP w Szczecinie pomimo decyzji o zamknięciu placówek opieki dzieci do lat trzech, zdecydował się na refundację faktycznie poniesionych  kosztów opieki, na podstawie przedkładanych przez rodziców we wniosku o refundacje dokumentów.  Decyzja została podjęta z uwagi na liczne sygnały rodziców, którzy muszą uiszczać opłaty w placówkach opieki, pomimo tego że są one zamknięte. Opłaty choć pomniejszone o koszty wyżywienia, wciąż stanowią spory wydatek w domowym budżecie.

Obecnie wnioski o refundację kosztów przedkładane są przez rodziców elektronicznie. Takie rozwiązanie dotyczyć będzie także zawierania nowych umów z rodzicami.

Wszystkie informacje o projekcie, w tym zmiany w regulaminie, dostępne są na stronie internetowej WUP w Szczecinie w zakładce Małe Skarby.

Kolejna rekrutacja do „Zachodniopomorskich Małych Skarbów” odbędzie się we wrześniu 2020 r.

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

To top