Nie uciekamy od trudności, stawiamy im czoło – Przedszkole w  Gostyniu z miejscami dla dzieci niepełnosprawnych 

W nowy rok szkolny oraz swój 75 letni jubileusz Zachodniopomorski Oddział Regionalny Towarzystwa  Przyjaciół Dzieci w Szczecinie rozpoczyna realizacją kolejnego projektu realizowanego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,  Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Wczesny start do nauki – Przedszkole w Gostyniu”. 

Budynek dawnej szkoły w Gostyniu zyskał nowe życie za sprawą prowadzonych tam placówek TPD:  placówki wsparcia dziennego oraz nowo powstałego przedszkola. Przedszkole zapewni 25 miejsc dla  dzieci, w tym 3 miejsca dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Nowa placówka mieści się na  180 m2 i przeszła gruntowny remont, aby zapewnić dzieciom komfortowe, kolorowe i nowoczesne  wnętrza.

– Prace remontowe objęły również dostosowanie obiektu do potrzeb dzieci z orzeczeniem o  niepełnosprawności. W tym celu utworzyliśmy specjalne pomieszczenie do realizacji zajęć  sensorycznych. W przedszkolu będą odbywały się też zajęcia z logopedą, muzykoterapeutą. Naszym  celem jest wyrównywanie szans dzieci oraz reprezentowanie postawy braku dyskryminacji dla osób z  orzeczeniem o niepełnosprawności. – o nowej placówce mówi Prezes TPD ZOR Zygmunt Pyszkowski.

– Nie sztuką jest coś zlikwidować – sztuką jest stworzyć coś nowego. – mówi Wójt Gminy Świerzno Radosław Drozdowicz – Cieszymy się, że możemy współpracować z TPD przy tym projekcie i korzystać  z ich doświadczenia i szerokiej wiedzy. Budynek szkoły jest miejscem funkcjonowania nowoczesnego  przedszkola oraz placówki wsparcia dziennego. Znajduje się tu również biblioteka, a w najbliższej  przyszłości planujemy również stworzyć dużą i funkcjonalną świetlicę wiejską dla wszystkich  mieszkańców. To szansa na nowe życie dla tak pięknego budynku oraz miejsce na ciekawe i  kreatywne spędzenie wolnego czasu dla okolicznej młodzieży.

– Brakuje nam tu jeszcze pięknego placu zabaw i boiska, jesteśmy przekonani, że przy wspólnym  zaangażowaniu uda nam się uzupełnić to miejsce o dodatkowe atrakcje dla dzieci. – mówi Prezes TPD  ZOR Zygmunt Pyszkowski

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci prowadzi w gminie Świerzno również placówkę  wsparcia dziennego w miejscowości Chomino.

Angelika Muchowska

Tel. 515 755 588

Mail: ambrandagencja@gmail.com

To top