06-02-2018 » Powiat i region

Nawet 50 tys. zł na doradztwo dla firm

Do 50 tys. zł dofinansowania na usługi doradcze mogą pozyskać firmy dzięki unijnym dotacjom przyznawanym przez Technopark Pomerania. Pieniądze można przeznaczyć na doradztwo w zakresie m.in. zarządzania biznesem, rozwoju produktów i usług, wdrażania technologii czy wchodzenia na zagraniczne rynki.

Wsparcie skierowane jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego, które potrzebują doradztwa w strategicznych dla ich rozwoju obszarach.

– Przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości nawet 50% kosztów usług doradczych i szkoleniowych świadczonych przez zachodniopomorskie instytucje otoczenia biznesu – czyli np. klastry lub centra transferu technologii – wskazuje Katarzyna Wiśniewska z Technoparku Pomerania.

Wachlarz dofinansowywanych usług doradczych jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. takie obszary jak modele biznesowe, finansowanie zewnętrzne, ekoinnowacje, ekspansja na rynki zagraniczne, transfer technologii, współpraca badawczo-rozwojowa czy ochrona własności intelektualnej.

–  Pomoc specjalistów może dotyczyć np. zarządzania zespołem, analizy rynku pod kątem wprowadzenia nowych produktów i usług oraz określenia grupy odbiorców czy przygotowania dokumentacji patentowej bądź teaserów inwestycyjnych. Może to być każda usługa, w ramach której wiedza doświadczonych konsultantów i wsparcie we wprowadzaniu zalecanych zmian pomaga firmie zwiększać efektywność, wydajność i konkurencyjność – tłumaczy Wiśniewska.

Przedsiębiorca może sam wskazać instytucję otoczenia biznesu, z której usług chce skorzystać bądź zgłosić obszar, w którym potrzebuje doradztwa, a specjaliści Technoparku Pomerania pomogą mu znaleźć organizację świadczącą usługi w tym zakresie.

Nabór wniosków o dofinansowanie jest ciągły i trwa do 30 czerwca 2019 r.

Dotacje przyznawane są ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach projektu ,,Zakup usługi IOB szansą na innowację MŚP”.

Kontakt: tel. 91 85 22 926; e-mail: bony@spnt.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *