Naukowcy i badacze o starzeniu się. Międzynarodowa konferencja dotycząca zachodzących zmian demograficznych

 Jak starzejemy się w regionie, w Polsce, w Europie? Z jakimi wyzwaniami mierzą się i będą mierzyć regiony? Czym różni się polityka społeczna po obu stronach polsko-niemieckiej granicy? To główne tematy międzynarodowej konferencji z udziałem naukowców zajmujących się jakością życia osób starszych. Głównym punktem odniesienia do dyskusji będą wyniki projektu badawczego AGE-WELL.

Do udziału w konferencji „Zmiany demograficzne w Europie w perspektywie regionów: wyzwania i szanse dla polityki społecznej” zapraszają Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz oraz Dyrektor Fundacji Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA Michał Myck. Wydarzenie odbędzie się we wtorek, 28 marca 2023 r. w sali konferencyjnej „Delfin” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie (ul. Piłsudskiego 40) . Początek godz. 9.30

Celem konferencji jest przedstawienie najnowszych wyników prac badawczych w obszarze jakości życia osób starszych w Polsce i w Niemczech prowadzonych w ramach współpracy zespołu CenEA i naukowców z Technische Universitӓt w Dortmundzie. CenEA jest niezależną, działająca od 20 lat, fundacją naukowo-badawczą, której celem jest badanie i analiza polityki społeczno-gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Czynnie uczestniczy w międzynarodowej sieci badań ekonomicznych, współpracuje z wieloma ośrodkami akademickimi w Europie oraz z Komisją Europejską.

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli władz lokalnych, kreujących działania społeczne w swoich samorządach, przedstawicieli organizacji i podmiotów uczestniczących w polityce społecznej, instytucji prowadzących działania dla środowiska senioralnego oraz do przedstawicieli świata nauki.

Głównym punktem odniesienia do planowanych dyskusji będą wyniki polsko-niemieckiego projektu badawczego AGE-WELL. Dodatkowo, podczas konferencji, zaplanowano debatę z udziałem praktyków i ekspertów w ramach paneli dyskusyjnych poświęconych polityce społecznej. Głos zabiorą przedstawiciele m.in. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, University Paris Dauphine-PSL czy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego.

Prezentacje i dyskusje prowadzone będą w języku polskim i angielskim, z tłumaczeniem symultanicznym.

Program konferencjihttps://rops.wzp.pl/sites/default/files/program_konferencji_28.03.2023.pdf

Zgłoszenie udziału w konferencji należy przesłać poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej https://rops.wzp.pl.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 21 marca 2023 r. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje data wpływy zgłoszenia. Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zapewnieniem udziału w konferencji. Organizator powiadomi o udziale w konferencji poprzez przesłanie potwierdzenia na adres mailowy wskazany w formularzu rejestracyjnym.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

http://www.wzp.pl/uploads/banery/logo_mail.jpg

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Biuro Prasowe

To top