10-11-2019 » Powiat i region

Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada – ryt historyczny…

Obchodzone corocznie 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości, którą odzyskaliśmy 101. lat temu. Było to w roku 1918. Po 123 latach trzech zaborów, które miały miejsce między latami 1795, a 1918.

Zostało ono ustanowione ustawą z 23 kwietnia 1937, a po raz pierwszy ustawowo Polska obchodziła swoje święto narodowe właśnie w tym roku.

Niestety zostało ono zniesione tuż po II wojnie światowej ustawą Krajowej Rady Narodowej (KRN) z 22 lipca 1945 r. Następnie przywrócono je ustawą w okresie transformacji systemowej. Co miało miejsce w roku 1989.

 

Zarys historyczny naszego narodowego święta

9 listopada 1918 r., Józef Piłsudski – dowódca polskich Legionów, powrócił do Polski z więzienia w niemieckim Magdeburgu, gdzie przebywał od 22 sierpnia 1917 roku, osadzony w więzieniu przez Niemców za odmowę złożenia przysięgi wierności dla Niemców. Rada regencyjna w Warszawie uprzednio naznaczona przez Niemców, podała się do dymisji z chwilą kapitulacji Niemiec i zawieszenia broni na froncie zachodnim.

Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym. Wybór 11 listopada uzasadnić można zbiegiem wydarzeń w Polsce z zakończeniem I wojny światowej, dzięki zawarciu rozejmu we francuskim  Compiègne, który miał miejsce właśnie 11 listopada roku 1918, pieczętującego ostateczną klęskę Niemiec.

Dzień wcześniej przybył do Warszawy Józef Piłsudski. W tych dwóch dniach, a więc 10 i 11 listopada 1918 r., naród polski uświadomił sobie w pełni odzyskanie niepodległości, a nastrój głębokiego wzruszenia i entuzjazmu ogarnął dosłownie cały kraj.

Tego dnia nastąpiło też przekazanie przez Radę Regencyjną zwierzchniej władzy nad wojskiem ówczesnemu brygadierowi, Józefowi Piłsudskiemu. Po pertraktacjach J. Piłsudskiego z Centralną Radą Żołnierską, wojska niemieckie zaczęły wycofywać się z Królestwa Polskiego. W ciągu siedmiu dni ewakuowano ok. 55 tys. żołnierzy niemieckich. Następnego dnia Rada Regencyjna powierza Józefowi Piłsudskiemu misję utworzenia Rządu Narodowego, który został równocześnie Wodzem Naczelnym.

Po ogłoszeniu swej niepodległości, Polska musiała stoczyć jeszcze sześć trudnych wojen, żeby ustalić swoje ostateczne granice. Z wojen tych niewątpliwie najważniejszą była obrona przed inwazją bolszewicką, która miała być początkiem nie tylko europejskiej rewolucji komunistycznej.

Dowódca Armii Czerwonej, marszałek Michaił Tuchaczewski, wydał 4 lipca 1920 r. roku rozkaz wraz ze słynnymi słowami: „Na zachód, po trupie ‘białej’ Polski na drodze do rewolucji światowej.”.

Polska obroniła niepodległość dzięki wielkim strategowi jakim był marszałek Józef Piłsudski, który zwycięsko dowodził wojskiem polskim przeciwko napaści bolszewickiej. W wojnie tej brało udział 190 polskich generałów pochodzących z wcześniejszych trzech zaborów.

Idąc dalej. Lord Edgar d’Abernon (1857 – 1941), znamienity dyplomata angielski niegdyś napisał, że bitwa o Warszawę wygrana przez Polaków w sierpniu 1920 roku, była jedną z osiemnastu najważniejszych bitew w historii Europy, ponieważ zwycięstwo Polaków nie dopuściło do wybuchu światowej rewolucji komunistycznej, do której dążył rząd Lenina.

Tak więc Polska ocaliła nie tylko siebie, ale i całą Europę.

A dzięki polskiemu zwycięstwu kraje nadbałtyckie, a więc: Litwa, Łotwa i Estonia, stały się państwami niepodległymi w przeciwieństwie do Białorusi, Ukrainy oraz republik kaukaskich, które stały się częścią Związku Sowieckiego.

Dzisiejsze Polaków świętowanie…

Niestety ten nadzwyczajny dla nas, dla Polski dzień, jest kojarzony również przez naprawdę sporą część Polaków; co przykro stwierdzić, jedynie i tylko z… dniem wolnym od pracy. U wielu rodaków wiadomości o tym szczególnym historycznym dniu (tyczy się to przede wszystkim ludzi w średnim wieku), są niestety nawet nie podstawowe.

Dlatego dobrze się dzieje, że szkoły dbają o to, by uczniowie wiedzieli jak najwięcej o tym wyjątkowym dniu, przybliżając młodzieży w przeróżny sposób fakt ponownego zaistnienia Polski na mapie Europy na początku minionego wieku.

Godne uczczenie tego dnia dla Polski, jej polskości, jak i dla nas samych, jest czymś wyjątkowym, ale zarazem bardzo podniosłym momentem i chwilą zadumy, jak i dumą, że jesteśmy w Europie widoczni. Bo i bez nas, bez Polski, Europa była by po postu inna.

Wszelkie media właśnie w okolicach 11 listopada rozpisują się na temat naszego Święta Niepodległości. A w każdym kolejnym roku dochodzą kolejne rozmyślania, przemyślenia związane z tym wyjątkowym dniem, o którym to dniu żaden Polak nie powinien nigdy zapominać. Od najmłodszego do najstarszego Polaka i Polki.

Miwa

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *