NA RATUNEK OFIAROM WOJNY 2 marca 2022r.

Sztab kryzysowy powołany przez Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. 5-go Kołobrzeskiego Pułku Piechoty w Dziwnowie ogłasza, że w ramach pomocy ofiarom wojny na Ukrainie podejmuje się działania:

  1. W poniedziałek 28 lutego 2022r. o godzinie 9 rano palić będą się znicze,
    w każdym gabinecie lekcyjnym w naszej szkole, w celu uczczenia pamięci ofiar, bohaterów wojny w Europie (na Ukrainie) oraz zabrzmi dzwonek/syrena, PROSIMY WSZYSTKICH O PRZYJĘCIE POSTAWY ZASADNICZEJ.
  2. W dniu 1 marca 2022r., na kole historycznym jego uczestnicy będą mogli zapoznać się z przyczynami, przebiegiem i skutkami wojny na Ukrainie, przygotowany został specjalnie dla dzieci scenariusz żywej lekcji historii pt. „Świadomy świadek historii”, tak aby przekaz był dostosowany do możliwości odbiorcy .
  3. W dniu 2 marca 2022r. przeprowadzona zostanie akcja pomocowa, czyli zbiórka pieniędzy ze sprzedaży ciasta upieczonego przez Rodziców naszych uczniów, w ramach Fundacji Siepomaga.pl., która środki przeznacza na pomoc humanitarną dla Ukrainy.

To plan działania pomocowego SU na najbliższy tydzień.

Następne kroki podejmowane przez samorządność uczniowską będą dostosowywane do bieżących potrzeb, po wnikliwym analizowaniu sytuacji na Ukrainie.

Mieszkańców Dziwnowa, wszystkich, którzy mają w naszej szkole dzieci, wnuki, prosimy o przekazywanie pieniędzy na zakup ciasta, aby akcja charytatywna mogła dostarczyć jak najwięcej środków finansowych dla poszkodowanych w wojnie. Każda, najmniejsza pomoc ma znaczenie, mówią o tym głośno Ukraińcy i my w ich imieniu, także o tym głośno mówimy.

Wolna Ukraina, to Wolna Polska!

 

opiekun SU Renata Włodarczyk/Kronia

To top