Na Pomorzu Zachodnim pojawią się nowe miejsca integracji

 Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 tym razem pomogą w budowie, przebudowie czy wyposażeniu obiektów pełniących funkcje kulturalne. Rozstrzygnięto nabór wniosków, w którym można było otrzymać dofinansowanie na ten cel.

Po środki sięgać mogły gminy i instytucje kultury. To szansa na budowę nowych obiektów, unowocześnienie czy doposażenie istniejących placówek, które pełnią funkcję obiektów kulturalnych. Są to domy kultury, sale służące do spotkań, warsztatów i innych aktywności czy po prostu świetlice, które często stanowią ważne punkty integracji mieszkańców. Całkowita kwota wsparcia z PROW dla tego naboru wniosków to ponad 8,7 mln zł.  Wyłonionych zostało 25 beneficjentów. Najniższe dofinansowanie dla jednego beneficjenta to ok. 28 tys. zł, a najwyższe to 1,3 mln złotych.

To już trzeci nabór na zadania związane z inwestycjami w obiekty pełniące funkcje kulturalne. Pierwszy odbył się w 2018 r. Podpisanych wtedy zostało 37 umów na łączną kwotę dofinansowania blisko 16 mln zł. W drugim naborze (z 2021 r.) łączne dofinansowanie wyniosło prawie 14,5 mln zł, podpisano 33 umowy.

 Dzięki wsparciu udało się wybudować i rozbudować świetlice w wielu miejscowościach na terenie województwa zachodniopomorskiego m.in. w Dolicach, Gryficach, Wolinie, Kaliszu Pomorskim, Dygowie oraz Darłowie.

Ogłoszenie dodatkowego naboru możliwe było dzięki środkom, które pozostały do wykorzystania w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020.

Link do listy dofinansowanych przedsięwzięć: https://prow.wzp.pl/wiadomosci/wiadomosci/prow-2014-2020/wiadomosc-dnia/aktualizacja-listy-rankingowej-dotyczacej-operacji-typu-inwestycje-w-obiekty-pelniace-funkcje

 

Biuro Prasowe

Gabinet Marszałka

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

To top