29-03-2019 » Powiat i region

MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIE – AKTUALNY REPERTUAR

KALENDARIUM WYDARZEŃ: 1–7 KWIETNIA 2019
1 KWIETNIA | PONIEDZIAŁEK
Muzeum czynne 24h | Bezpłatny poniedziałek
Żartowaliśmy! Prima Aprlilis! Muzeum (jak zawsze w poniedziałki) nieczynne

2 KWIETNIA | WTOREK
Muzeum czynne od 10.00 do 18.00
10.00–13.00 | Centrum Dialogu Przełomy MNS | Sala edukacyjna | zgodnie z cennikiem
Dyżur członków Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo–Wschodnich
na wystawie czasowej „100-lecie obrony Lwowa. Pamięci Orląt Lwowskich”
18.00 | Centrum Dialogu Przełomy MNS | Przestrzeń Dialogu (–1) | wstęp wolny
Spotkanie z Krzysztofem Strycharskim i Henryką Krzywonos-Strycharską | Promocja książki
„Moja żona tramwajarka”

3 KWIETNIA | ŚRODA
Muzeum czynne od 10.00 do 18.00
10.00–13.00 | Centrum Dialogu Przełomy MNS | Sala edukacyjna | zgodnie z cennikiem
Dyżur członków Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo–Wschodnich
na wystawie czasowej „100-lecie obrony Lwowa. Pamięci Orląt Lwowskich”
10.00 | Muzeum Historii Szczecina MNS | wstęp wolny
Rozstrzygnięcie konkursu “Malowane kroniki Szczecina”
16.00 | Centrum Dialogu Przełomy MNS | Przestrzeń Dialogu (–1) | wstęp wolny
„Generał Mieczysław Boruta – Spiechowicz obrońca Lwowa” | Wykład dra Krzysztofa Szczura
Wydarzenie towarzyszące wystawie „100-lecie obrony Lwowa. Pamięci Orląt Lwowskich”
17.00 | Muzeum Narodowe w Szczecinie przy Wałach Chrobrego | wstęp wolny
Akademia Historii Sztuki | „Sztuka II połowy XX wieku” | Wykład dra Szymona Piotra Kubiaka

4 KWIETNIA | CZWARTEK
Muzeum czynne od 10.00 do 18.00
10.00–13.00 | Centrum Dialogu Przełomy MNS | Sala edukacyjna | zgodnie z cennikiem
Dyżur członków Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo–Wschodnich
na wystawie czasowej „100-lecie obrony Lwowa. Pamięci Orląt Lwowskich”

5 KWIETNIA | PIĄTEK
Muzeum czynne od 10.00 do 16.00
10.00–13.00 | Centrum Dialogu Przełomy MNS | Sala edukacyjna | zgodnie z cennikiem
Dyżur członków Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo–Wschodnich
na wystawie czasowej „100-lecie obrony Lwowa. Pamięci Orląt Lwowskich”

6 KWIETNIA | SOBOTA
Muzeum czynne od 10.00 do 18.00 | Bezpłatna sobota
10.00 | Muzeum Historii Szczecina MNS | bilety: 8 zł + zapisy*
Akademia Brzdąca | „Namaluj mi bajkę” | Prowadzenie: Krystyna Milewska
12.00 | Muzeum Narodowe w Szczecinie przy Wałach Chrobrego | bilety: 10 zł (bez zapisów)
Rysujemy w Muzeum | Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży | Prowadzenie: Maryla Raban
12.00 | Muzeum Historii Szczecina MNS | wstęp wolny
Oprowadzanie po wystawie „Najstarsze karty z dziejów Szczecina” | Prowadzenie Michał Pozorski

7 KWIETNIA | NIEDZIELA
Muzeum czynne od 10.00 do 16.00

Wystawa czasowa: „100-lecie obrony Lwowa. Pamięci Orląt Lwowskich”

Wystawa przygotowana przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo–Wschodnich

29 marca – 30 kwietnia 2019 | Sala edukacyjna
Muzeum Narodowe w Szczecinie–Centrum Dialogu Przełomy

Ekspozycja przypomina obronę Lwowa – jedną z najważniejszych kart historii Polski związanych
z odzyskaniem przed stu laty niepodległości. 1 listopada 1918 roku żołnierze austro-węgierscy pochodzenia ukraińskiego zajęli większość gmachów publicznych we Lwowie. Proklamowali utworzenia Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej. Przeciw temu wystąpili Polacy w większości zamieszkujący Lwów: polskie organizacje konspiracyjne, mieszkańcy Lwowa, w tym młodzież, nazwana później Orlętami Lwowskimi. Pierwszy etap konfliktu trwającego w latach 1918–1919 zakończył się w nocy z 22 na 23 listopada 1918 roku – oddziały Armii Halickiej wprawdzie wycofały się ze Lwowa, ale zaczęły oblężenie miasta. Konflikt zakończył się w wyniku ofensywy Wojska Polskiego 22 maja 1919 roku.

Na wystawie prezentowane są pamiątki przywiezione na Pomorze Zachodnie po II wojnie przez Polaków, którzy osiedlili się tu po zajęciu południowo-wschodnich kresów II RP przez Związek Sowiecki.

Członkowie Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo–Wschodnich będą dyżurować na wystawie w godzinach 10.00–13.00. To bezcenna okazja do spotkania i rozmowy z wyjątkowymi świadkami historii.

Malowane kroniki Szczecina

Dla wyobraźni, zwłaszcza dziecięcej, nie istnieją granice czasu ani przestrzeni. Tym bardziej w muzeum,
w którym niemożność bezpośredniego kontaktu z dawnymi faktami i zjawiskami zwiedzający zastępuje kontaktem z pozostałościami po tych wydarzeniach. Gdy oglądamy przedmioty i odczytujemy z nich treść –
to, jak wyglądają, czym są, o czym świadczą – tworzymy własny, tylko częściowo uniwersalny, obraz jakiejś historii. 

Dlatego proponujemy sprawdzian dla wyobraźni na podstawie okruchów przeszłości, czyli eksponatów
z wystawy „Najstarsze karty z dziejów Szczecina”. Mamy nadzieję, że zgromadzone na niej przedmioty ożyją w rysunkach dzieci, przedstawiających dawną rzeczywistość. Zadaniem uczestników konkursu będzie przedstawienie w formie plastycznej jednego dnia z życia ludzi mieszkających w Szczecinie między umownym 718 a 1243 rokiem. W pracach wśród bohaterów lub w scenerii wydarzeń muszą się pojawić artefakty z muzealnej ekspozycji (przedmioty codziennego użytku, broń, narzędzia, elementy stroju itp.).

Celem konkursu jest zachęcenie najmłodszych mieszkańców Szczecina do poznawania jego najstarszych dziejów, rozwijanie wyobraźni historycznej oraz kształtowanie umiejętności odczytywania znaczenia artefaktów archeologicznych. 

Koordynatorka konkursu: Ewa Kimak (Dział Edukacji MNS)

Akademia Historii Sztuki
„Sztuka II połowy XX wieku”
Wykład dra Szymona Piotra Kubiaka

Akademia Historii Sztuki to otwarte wykłady z zakresu historii sztuki, odbywające się od października do kwietnia, w każdą środę. Ze względu na przekrojowy charakter kursu polecamy go w szczególności młodzieży i osobom dorosłym, które pragną rozpocząć swoją przygodę z historią sztuki lub usystematyzować posiadane już wiadomości. Kurs obejmuje szeroki zakres tematów, od sztuki starożytnej po sztukę współczesną, uzupełniony o zajęcia związane z analizą i interpretacją dzieł sztuki. Wstęp wolny.

Kolejne wykłady:

10 kwietnia 2019 | „Sztuka polska II połowy XX wieku” | dr Beata Wolska

17 kwietnia 2019 | „Pascha w ikonografii chrześcijańskiej” | Rafał Szwedowicz

Akademia Brzdąca

Cykl sobotnich spotkań z kustoszem, opracowanych z myślą o dzieciach w wieku 3–4 lat, wprowadzających
w magiczny świat sztuki. Zajęcia polegają na opowieści o wybranym obrazie prezentowanym na ekspozycjach Muzeum Narodowego w Szczecinie i połączone są z działaniami plastycznymi. Malarstwo pokazuje świat widziany oczami artystów, zwraca uwagę na to, że dzieło ma nie tylko aspekt estetyczny, ale także pomaga zrozumieć otaczającą rzeczywistość.

Bezpośredni kontakt z barwą, obrazem, słowem otwiera widzów na odbiór sztuki wyobraźnią, sercem i myślą. Szczególnie najmłodsi – zainspirowani oglądanymi na wystawach pracami – z entuzjazmem rysują i malują postrzegany świat. Spotkania odbywają się raz w miesiącu, od października do maja. Zapraszamy do mądrego i uważnego patrzenia na świat, sztuka bowiem cenniejsza jest niż złoto!


Kolejne zajęcia:
18 maja 2019 (sobota), godz. 11.00
Kleks: regularność i fantazja. Zakończenie Akademii
Muzeum Narodowe w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3

Prowadząca: Krystyna Milewska

 

Wstęp: 8 zł
Liczba miejsc jest ograniczona, obowiązują wcześniejsze zapisy.
Oferta nie dotyczy grup zorganizowanych.

Rysujemy w Muzeum

Rysujemy w muzeum to zajęcia cykliczne, adresowane do osób w różnym wieku, prowadzone w Muzeum Narodowym w Szczecinie. Ich głównym celem jest umożliwienie dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym bezpośredniego kontaktu ze sztuką, a także świadomego udziału w procesie twórczym. Warsztaty są również szansą na poznanie sylwetek najwybitniejszych artystów, których dzieła znajdują się w Muzeum Narodowym w Szczecinie. 

Uczestnicy zajęć – w zależności od indywidualnych potrzeb oraz możliwości wiekowych – będą przygotowywani do stania się odbiorcą i twórcą dziedzictwa kulturowego. Zostaną wyposażeni w wiedzę, umiejętności manualne i warsztatowe w zakresie technik malarskich oraz rysunkowych. Poznają takie pojęcia, jak: płaszczyzna, obraz na płaszczyźnie, martwa natura, kompozycja, perspektywa, kolor, tworzenie kolorów, światło, światłocień, walor, faktura. Nauczą się także podstaw analizowania dzieła sztuki ze względu na jego cechy formalne. 

Ponadto formuła zajęć umożliwi uczestnictwo w konkursach literackich i plastycznych organizowanych przez Dział Edukacji Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Oprowadzanie po wystawie „Najstarsze karty z dziejów Szczecina”

Zapraszamy na oprowadzanie po wystawach znajdujących się w Muzeum Historii Szczecina, które poprowadzi Michał Pozorski z Działu Edukacji Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Podczas pierwszej wędrówki po gotyckim Ratuszu Staromiejskim skupimy się na początkach istnienia Szczecina, oraz rozwoju miasta do przełomu XV i XVI wieku. Opowiemy o życiu codziennym mieszkańców, handlu czy kulturze i religii.

Wystawa „Najstarsze karty z dziejów Szczecina”

Jak żyli szczecinianie 600, 800, a nawet 1000 lat temu? Gdzie mieszkali? Jakich narzędzi używali do pracy? W jakie ozdoby stroili się od święta? W co wierzyli? Czym wojowali? Kto sprawował nad nimi władzę?

Na te i inne pytania dotyczące początków szczecińskiego grodu, rozwoju lokowanego na prawie magdeburskim miasta, stolicy księstwa Gryfitów, odpowiada wystawa Najstarsze karty z dziejów Szczecina.

Historia ta, pisana przede wszystkim za pomocą przedmiotów odnajdywanych przez archeologów na terenie Zamku Książąt Pomorskich i Podzamcza w czasie wieloletnich badań wykopaliskowych oraz nielicznych dokumentów, daje także możliwość tworzenia indywidualnych wyobrażeń o przeszłości wielokulturowego miasta, jakim Szczecin był już w średniowieczu.

Nawarstwienia szczecińskiego kompleksu grodowego, przez wieki tworzące się pod obecnymi budynkami Podzamcza, ukazane w formie profilu o 9-metrowej wysokości, tworzą archeologiczne tło wystawy. To właśnie w wilgotnych warstwach nadrzecznej osady zachowało się wiele zabytków ceramicznych, kamiennych i drewnianych, a nawet pozostałości konstrukcji domostw. Dzięki zaprezentowanym na początku wystawy fundamentom wczesnośredniowiecznego budynku zrębowego i fragmentów jego wyposażenia, możemy wyobrazić sobie wielkość chat i panujące tam warunki – półmrok i wszechobecny dym paleniska.

Jednak główną rolę na wystawie odgrywają przedmioty codziennego i niecodziennego użytku. Zestawione w odpowiedni sposób, opowiadają historię miasta. Posążek pogańskiego bożka domowego oraz inne przedmioty słowiańskiego kultu, sąsiadujące z wyposażeniem pierwszych szczecińskich świątyń chrześcijańskich, przywołują czasy podboju Pomorza Zachodniego przez Bolesława Krzywoustego i misji chrystianizacyjnej biskupa bamberskiego świętego Ottona, który dwukrotnie przybywał do Szczecina. Broń i oporządzenie jeździeckie z XI–XIV wieku mogły służyć wojom i rycerzom broniącym Szczecina przed wojskami polskimi, duńskimi czy brandenburskimi. Z drugiej strony kontakty szczecinian z innymi księstwami nie ograniczały się tylko do konfliktów zbrojnych. O wymianie handlowej i kulturowej z terenami skandynawskimi świadczą liczne sprzęty kupieckie i importowane towary. Ciekawym, choć niepozornym, tego przykładem jest szkatułka skandynawska, którą rzemieślnik – już najprawdopodobniej miejscowy – próbował ozdobić motywami słowiańskimi. Z niejasnych jednak powodów nie dokończył swojego dzieła.

Wytwory wyspecjalizowanych rzemieślników szczecińskich zaczęły pojawiać się natomiast w większych ilościach od czasu lokacji miasta, rozpoczętej w latach 1237–1243. W gablotach, przypominających średniowieczne kamieniczki, zaprezentowano szeroką gamę wyrobów szewskich, rybackich, kowalskich, bednarskich i garncarskich z XIII–XVII wieku, a obok modeli statków kupieckich używanych w okresie przynależności miasta do Hanzy można obejrzeć atrybuty kupców oraz niektóre przedmioty zbywane przez nich w Szczecinie.

Niewątpliwie uwagę zwiedzających przykuwa szczeciński „skarb stulecia”, odnaleziony na Podzamczu w 1999 roku. Ponad 350 srebrnych monet pomorskich oraz spora liczba różnorodnych ozdób z pozłacanego srebra, zdobiących strój patrycjuszowski, stanowią punkt centralny wystawy. Skarb, ukryty w trójnożnym metalowym garnku pod posadzką jednego z budynków przy historycznym Targu Rybnym, przez około 500 lat zalegania pod ziemią uległ sporej korozji. Dziś, po pracochłonnej konserwacji, można obejrzeć go w Ratuszu Staromiejskim w całej okazałości, snując dalsze rozmyślania o nieznanych i zapewne tragicznych losach właściciela tajemniczego skarbu, jak również o innych bezimiennych twórcach zgromadzonych na wystawie przedmiotów, będących przecież najwcześniejszym dziedzictwem kulturowym szczecinian.

Daniel Źródlewski

rzecznik prasowy

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *