18-11-2019 » Powiat i region

MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIE: 18 – 24 listopada 2019

18 LISTOPADA 2019 | PONIEDZIAŁEK
Muzeum nieczynne

19 LISTOPADA 2019 | WTOREK
Muzeum czynne od 10.00 do 18.00
18.OO | Muzeum Tradycji Regionalnych MNS | wstęp wolny
„Odkrywanie sztuki Pomorza. Na przykładzie Pommersche Kunstgeschichte Franza Kuglera”
Wykład prof. Barbary Ochendowskiej-Grzelak (US) | Spotkanie członków i sympatyków
szczecińskiego oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki

20 LISTOPADA 2019 | ŚRODA
Muzeum czynne od 10.00 do 18.00
17.00 | Muzeum Narodowe w Szczecinie przy Wałach Chrobrego | bilety: 3 pln
„Ikony” | Wykład Rafała Szwedowicza | Spotkanie z cyklu Akademia Historii Sztuki
17.00 | Muzeum Historii Szczecina MNS | bilety: 3 pln
„Cesarska Marynarka Wojenna i jej ewolucja do czasów Wielkiej Wojny”
Wykład Michała Pozorskiego | Spotkanie z cyklu Środa z Historią Szczecina

21 LISTOPADA 2019 | CZWARTEK
Muzeum czynne od 10.00 do 18.00
17.00 | Muzeum Narodowe w Szczecinie przy Wałach Chrobrego | bilety: 3 pln
„Dlaczego warto czytać Apulejusza?” Wykład prof. zw. dra hab. Piotra Urbańskiego (UAM)
Spotkanie z cyklu Akademia Antyczna

22 LISTOPADA 2019 | PIĄTEK
Muzeum czynne od 10.00 do 16.00

23 LISTOPADA 2019 | SOBOTA
Muzeum czynne od 10.00 do 18.00
10.00 – 18.00 | wszystkie gmachy MNS | wstęp wolny
BEZPŁATNA SOBOTA
10.00 – 18.30 | Muzeum Tradycji Regionalnych MNS | obowiązują zapisy
Spotkanie z Innym – konferencja dla nauczycieli i edukatorów
12.00 | Muzeum Tradycji Regionalnych MNS | bilety 10 pln
„Gama barwna – pejzaż jesienny” | Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży w cyklu
Rysujemy w Muzeum | Prowadzenie: Maryla Raban

24 LISTOPADA 209 | NIEDZIELA
Muzeum czynne od 10.00 do 16.00
10.00 | Muzeum Sztuki Współczesnej MNS
„Tony i tonacje – nie tylko o bieli i czerni…” | Warsztaty dla dzieci w wieku 6–12 lat
Wydarzenie towarzszące wystawie czasowej „Joanna Borkowska. W świecie powolnego
malarstwa”
10.00 – 15.00 | Muzeum Tradycji Regionalnych MNS | obowiązują zapisy
Spotkanie z Innym – konferencja dla nauczycieli i edukatorów
12.15 | Muzeum Historii Szczecina MNS | bilety: 3 pln
Oprowadzanie po wystawach stałych Muzeum Historii Szczecina MNS
Prowadzenie: Michał Pozorski

ODKRYWANIE SZTUKI POMORZA.
NA PRZYKŁADZIE POMMERSCHE KUNSTGESCHICHTE FRANZA KUGLERA

Zapraszamy członków oraz sympatyków Stowarzyszenia Historyków Sztuki na wykład prof. Barbary Ochendowskiej-Grzelak z Uniwersytetu Szczecińskiego „Odkrywanie sztuki Pomorza. Na przykładzie Pommersche Kunstgeschichte Franza Kuglera”. Spotkanie odbędzie się we wtorek, 19 listopada 2019
o godzinie 18.00 w Muzeum Narodowym w Szczecinie – Muzeum Tradycji Regionalnych (ul. Staromłyńska 27). Wstęp wolny.

Franz Theodor Kugler (1808-1858), urodzony w Szczecinie, to jeden z najwybitniejszych przedstawicieli niemieckiej i europejskiej uniwersyteckiej historii sztuki. Jest on twórcą pierwszych syntez historii sztuki (Handbuch der Geschiche der Malerei seit Constantin der Großen (1837), Handbuch der Kunstgeschichte (1842)). Dla badacza sztuki pomorskiej natomiast najbardziej interesującym spośród dzieł Kuglera jest powszechnie chyba najmniej doceniane opracowanie Pommersche Kunstgeschichte (1840). Jest to pierwsza naukowa synteza sztuki ziem Księstwa Pomorskiego, władztwa książąt z dynastii Gryfitów, późniejszej pruskiej prowincji Pomorze (niem. Pommern) i jednej z prowincji państwa pruskiego w ogóle. Kugler w swej syntezie po pierwsze dał pozytywną odpowiedź na pytanie, czy w ogóle można mówić
o sztuce Pomorza i czy takowa istnieje. Po drugie jako pierwszy dokonał przedstawienia wybranych dzieł sztuki z terenu Pomorza, dając ich naukowy opis i próbę pierwszej systematyzacji. Założeniem autora było, aby podobne opracowania dla innych regionów złożyły się na historię sztuki państw niemieckich. Ustalenia Kuglera dotyczące sztuki Pomorza stały się punktem wyjścia dla kolejnych badaczy, a wiele z nich zachowało swą aktualność do dzisiaj. W swym opracowaniu zawarł też na owe czasy bardzo postępowe postulaty dotyczące problematyki zachowania dla potomnych dawnych dzieł sztuki i uwagi odnośnie ich konserwacji.

Celem artykułu jest przypomnienie i potwierdzenie wartości książki Franza Theodora Kuglera, która do dzisiaj może stanowić cenne źródło wiedzy o pomorskich zabytkach sztuki.

AKADEMIA HISTORII SZTUKI
„IKONY”

„Ikony” będą tematem kolejnego wydania Akademii Historii Sztuki. Wykład wygłosi Rafał Szwedowicz. Zapraszamy w środę, 20 listopada 2019 roku o godzinie 17.00 do Muzeum Narodowego w Szczecinie przy Wałach Chrobrego 3. Bilety w cenie 3 zł do nabycia w kasie Muzeum bezpośrednio przed rozpoczęciem Spotkania.

Akademia Historii Sztuki to otwarte wykłady z zakresu historii sztuki, odbywające się od października do kwietnia, w każdą środę. Ze względu na przekrojowy charakter kursu polecamy go w szczególności młodzieży i osobom dorosłym, które pragną rozpocząć swoją przygodę z historią sztuki lub usystematyzować posiadane już wiadomości. Kurs obejmuje szeroki zakres tematów, od sztuki starożytnej po sztukę współczesną, uzupełniony o zajęcia związane z analizą i interpretacją dzieł sztuki.

ŚRODA Z HISTORIĄ SZCZECINA
CESARSKA MARYNARKA WOJENNA I JEJ EWOLUCJA
DO CZASÓW WIELKIEJ WOJNY

Zapraszamy w środę, 20 listopada 2019 roku, o godzinie 17.00 do Muzeum Narodowego w Szczecinie – Muzeum Historii Szczecina na prelekcję Michała Pozorskiego „Cesarska Marynarka Wojenna i jej ewolucja do czasów Wielkiej Wojny” . Wykład zostanie wygłoszony w ramach cyklu „Środy z historią Szczecina”. Wstęp: 3 zł.

Niemiecka marynarka, która miała zagrozić angielskiej potędze morskiej, powstała w 1871 roku. Początkowo miała za zadanie obronę szlaków handlowych oraz wybrzeży. Wraz z kolejnymi latami sukcesywnie ją rozbudowywano. Od objęcia stanowiska ministra marynarki przez Alfreda von Tirpitza nastąpiła silna rozbudowa floty. W wyniku tego w okresie przedwojennym Kaiserliche Marine stała się drugą potęgą morską i mogła śmiało rywalizować z Royal Navy. Wraz z rozwojem zmieniło się również nastawienie samego cesarza do niej – miała się stać symbolem połączonych Niemiec i wyrazem ich potęgi.

Prelegent przedstawi w swoim wystąpieniu rozwój formacji od powstania do I wojny światowej. Zostaną poruszone takie zagadnienia, jak taktyki prowadzenia działań wojennych, sylwetki osób zasłużonych dla marynarki oraz wkład szczecińskiej fabryki AG Vulcan w rozbudowę floty.

AKADEMIA ANTYCZNA
DLACZEGO WARTO CZYTAĆ APULEJUSZA?

Zapraszamy na wykład prof. dr. hab. Piotra Urbańskiego z Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w ramach Akademii Antycznej zatytułowany “Dlaczego warto czytać Apulejusza?”.

Akademia Antyczna to program edukacyjny realizowany przez Dział Edukacji Muzeum Narodowego w Szczecinie we współpracy z Instytutem Filologii Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Stowarzyszeniem Historyków Sztuki oddział w Szczecinie oraz Polskim Towarzystwem Filologicznym oddział terenowy w Szczecinie. Celem projektu jest upowszechnianie wiedzy o kulturze antycznej, a także popularyzacja zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie, w szczególności kolekcji antycznej Heinricha Dohrna. W ramach programu odbywają się cyklicznie wykłady wybitnych znawców z ośrodków akademickich w Polsce. Akademia Antyczna to także konkursy interdyscyplinarne i warsztaty adresowane do dzieci i młodzieży. Ich celem jest rozwijanie zainteresowań i zdobywanie dodatkowej wiedzy humanistycznej przez uczniów.

prof dr hab. Piotr Urbański – neolatynista, historyk literatury, operolog, edytor. Zajmuje się poezją łacińską XVII wieku, zwłaszcza twórczością Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, a także kulturą literacką siedemnastowiecznego Szczecina oraz studiami operowymi.  Wydał m.in. książki: Natura i łaska w poezji polskiego baroku (okres potrydencki). Studia o tekstach (1996), Theologia fabulosa: commentationes Sarbievianae (2000), Casimir Britannicus. English Translations, Paraphrases, and Emulations of the Poetry of Maciej Kazimierz Sarbiewski (2008, 2010), “David musicus” i inne studia z pogranicza tradycji antycznej i historii opery (2013). Redaktor i współredaktor wielu tomów zbiorowych: Wątki stoickie w literaturze polskiego renesansu i baroku (1999); Retoryka na ambonie (2003); Pietas Humanistica: Neo-Latin Religious Poetry in Poland in European Context (2006); Etos humanistyczny (2010); Od literatury do opery i z powrotem. Studia nad estetyką teatru operowego (2010); Humanism in Polish Culture (2011); Opera wobec historii (2012); Monastycyzm XV-XVIII wieku. Tradycja średniowieczna wobec wyzwań nowożytnego humanizmu (2016) i inne, a także niemieckie i polskie zbiory prac prof. Stefana Zabłockiego. W Instytucie Filologii Klasycznej UAM od 1.10.2012. W roku 2016 uzyskał tytuł naukowy profesora. Od 1.03.2017 jest profesorem zwyczajnym. Poprzednio profesor nadzw. Uniwersytetu Szczecińskiego; dyrektor Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa (2002–2008), kierownik Zakładu Latynistyki i Tradycji Antycznej (2008–2012). Przebywał na stypendiach w Londynie, Cambridge, Florencji, Rzymie oraz Wiedniu. Był konsultantem literackim Opery na Zamku (2009–2012). Obecnie współpracuje z Filharmonią im. M. Karłowicza w Szczecinie.

Wykład odbędzie się w Muzeum Narodowym w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3.

Wstęp 3 zł.

Uczniowie biorący udział w konkursach antycznych w roku szkolnym 2019/2020 wstęp wolny

SPOTKANIE Z INNYM

Tegoroczna konferencja poświęcona będzie przyczynom dyskryminacji osób z innych obszarów geograficznych i kulturowych oraz zjawiskom leżącym u podłoża nierówności pomiędzy krajami globalnej Północy i Południa, na przykład kryzysowi klimatycznemu.

Innym, ważnym aspektem konferencji będzie zwrócenie uwagi na brak empatii wśród uczniów, przyczyniający się do coraz częstszych przejawów rasizmu, nietolerancji etniczno-narodowej, homofobii oraz ksenofobii w szkole. Otwartość na dialog, próba zrozumienia drugiego człowieka przez pryzmat jego poglądów i wartości jest bardzo potrzebna nie tylko w codziennym życiu, ale również w rozwiązywaniu problemów globalnych, które są tak istotne we współczesnym świecie. Dlatego na konferencji szczególną uwagę zwrócimy na zastosowanie psychologii pozytywnej w edukacji antydyskryminacyjnej oraz uświadomienie, z jakimi trudnościami zmagają się obcokrajowcy mieszkający i pracujący w Polsce.

Podejmiemy również tematy związane z kryzysem klimatycznym, szczególnie, że potrzeba rzetelnego informowania o skutkach zmian klimatu wypływa od samej młodzieży działającej w Młodzieżowych Strajkach Klimatycznych na całym świecie, również w Szczecinie i naszym regionie. Z zaproszonymi gośćmi będziemy rozmawiać o tym, jak może wyglądać świat za 10 lat, jak odnaleźć się w tak szybko zmieniającej się rzeczywistości oraz dlaczego aktywizm i współpraca z ludźmi dzielącymi podobne wartości może dać nam nadzieję i sprawić, że będziemy szczęśliwsi.

PROGRAM KONFERENCJI
OSTATKI DZWONEK NA ZMIANY!

23 listopada 2019, sobota
Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum Tradycji Regionalnych, ul. Staromłyńska 27

10.00-10.15
Powitanie gości
Krystyna Milewska, dr. Dariusz Kacprzak, Muzeum Narodowe w Szczecinie

10.15-11.30
Spotkanie z Innym, czyli z kim?
Dorota Kościukiewicz-Markowska (StopStres, Szczęście podaj dalej)

11.30-12.30
Uchodźcy i imigranci w polskich statystykach. Jak weryfikować informacje przedstawiane w mediach?
Paweł Cywiński (PostTurysta)

12.30-12.50
Przerwa kawowa

12.50-14.00
Jak efektywnie motywować wykorzystując zasoby kulturowe ucznia
Agata Sosnowska (Языковая школа/ Polish for Foreigners School/ Warszawskie Centrum Rozwoju)

14.30-15.30
Plus za aktywizm! Warto wspierać uczniów działających społecznie
Aleksandra Antonowicz-Cyglicka (Fundacja Artykuł 25)

15.30-16.30
Dlaczego w epoce człowieka technologie nas nie uratują –  głos o kryzysie klimatycznym
Robert Cyglicki (Greenpeace)

17.00-18.30
Projekcja filmu Jeszcze dzień życia*, opartego na książce Ryszarda Kapuścińskiego pod tym samym tytułem reż. Damian Nenow, Raúl de la Fuente

*projekcja filmu odbędzie się Muzeum Narodowym w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy, Plac Solidarności 1

24.11.2019. Niedziela
Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum Tradycji Regionalnych, ul. Staromłyńska 27

10.00-12.00
Zastosowanie psychologii pozytywnej w edukacji antydyskryminacyjnej – warsztaty
Dorota Kościukiewicz-Markowska

12.00-12.20
Przerwa kawowa

12.20-14.20
Podzielony świat, czyli jak mówić o przyczynach i skutkach nierówności globalnych – warsztaty
Marta Gontarska (Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej)

14.20-15.00
Podsumowanie konferencji

Udział w konferencji jest bezpłatny

Obowiązują wcześniejsze zapisy: Dorota Obalek-Bylak, tel. 797 400 438, d.obalek@muzeum.szczecin.pl

PRELEGENCI

Dorota Kościukiewicz-Markowska – terapeutka psychologii pozytywnej, certyfikowana trenerka terapii egzystencjalnej, nauczycielka programu HIP profesora Zimbardo, nauczycielka uważności (mindfulness) oraz autorskiego programu „Zrozum swój rozum”, założycielka projektu StopStres i Szczęście podaj dalej. Jest nauczycielem uważności, którą łączy z elementami psychologii pozytywnej, terapią egzystencjalną, odkrywaniem sensu życia oraz świadomym rozwiązywaniem konfliktów. Absolwentka studiów podyplomowych z Psychologii Pozytywnej na Uniwersytecie SWPS oraz Neurokognitywistyki na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym. Certyfikowany nauczyciel Heroic Imagination Project – programu „Rozumienie ludzkiej natury” profesora Zimbardo. Certyfikowany trener terapii egzystencjalnej z akredytacją Instytutu Viktora Frankla w Wiedniu. Ukończyła certyfikowane warsztaty z „Zarządzania konfliktem” przeprowadzone przez Macieja Milczanowskiego, eksperta d/s bezpieczeństwa narodowego i terroryzmu.

Marta Gontarska – edukatorka, rzeczniczka i trenerka edukacji globalnej. Jest autorką raportów i analiz z zakresu współpracy rozwojowej oraz edukacji globalnej, a także wielu materiałów edukacyjnych, w tym współredaktorką monografii naukowej „Edukacja globalna. Polskie konteksty i inspiracje” (Wydawnictwo Naukowe DSW) oraz redaktorką czwartej edycji poradnika „Jak mówić o większości świata? Jak rzetelnie informować o krajach globalnego Południa?”. W pracy trenerskiej i edukacyjnej wykorzystuje głównie dwie metody pracy: dociekania filozoficzne na rzecz globalnego obywatelstwa oraz otwarte przestrzenie dla dialogu i dociekań. Posiada certyfikat brytyjskiej organizacji SAPERE z metody dociekań filozoficznych dla dzieci i młodzieży (ang. philosophy for/with children). Współpracuje również z wieloma organizacjami w kraju i zagranicą, m.in. Towarzystwem Edukacji Antydyskryminacyjnej, Instytutem Globalnej Odpowiedzialności czy Grupą Zagranica. Jest również doktorantką Wydziału Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu.

Robert Cyglicki – socjolog, dyrektor programowy Greenpeace na Europę Środkową i Wschodnią, od zawsze aktywista. Współtworzył kampanie ekologiczne I LOVE PUSZCZA oraz DOLINA ROSPUDY, które zakończyły się sukcesem i wzmocniły zaufanie do sektora pozarządowego. Przez 10 lat był dyrektorem Greenpeace Polska, wcześniej działał zarówno w lokalnych jak i międzynarodowych organizacjach ekologicznych. W ramach Climate Hub zorganizowanego przy okazji ostatniego Szczytu Klimatycznego w Katowicach, współpracował z Gretą Thunberg, która pociągnęła za sobą miliony młodych ludzi zatroskanych o swoją przyszłość w obliczu kryzysu klimatycznego. Specjalizuje się w tematyce ochrony środowiska i teoriach zmian społecznych.

Agata Sosnowska – od 2013 roku wraz z mężem prowadzi rodzinną szkołę języka polskiego dla cudzoziemców. Jej uczniowie pochodzą z całego świata, od kilku lat najczęściej z Ukrainy. Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i trenerka aktywizująca społeczność lokalną do integracji międzykulturowej.

Paweł Cywiński –  orientalista, kulturoznawca i podróżnik. Absolwent Studiów o Krajach Rozwijających się na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego i Stosunków Międzykulturowych Azji i Afryki na Wydziale Orientalistycznym UW. Obecnie pisze doktorat na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW. Stypendysta CEEPUS na Uniwersytecie Sarajewskim w Bośni i Hercegowinie oraz programu Dharmasiswa na Uniwersytecie Srivijaya w Indonezji. Jest publicystą oraz redaktorem działu “Poza Europą” w Magazynie Kontakt. Jego zainteresowania ogniskują się wokół ideologii turystyki, neokolonializmu turystycznego, świata arabskiego, islamu, tematyki postkolonialnej oraz problematyki państw nieuznanych i upadłych. Współtwórca projektu Post-Turysta.pl

Ola Antonowicz-Cyglicka – filozofka po studiach podyplomowych SWPS na kierunku Global Development and Policy Management. Jedna z założycielek Fundacji Artykuł 25 i współtwórczyni programu Spotkanie z Innym, który działa już 5 lat. Researcherka w CEE Bankwatch Network i Polskiej Zielonej Sieci, zajmująca się łamaniem praw człowieka przez projekty finansowane przez międzynarodowe banki rozwoju w krajach kontynentu afrykańskiego. Projekty, które współprowadzi z partnerami afrykańskimi, skupiają się na wzmacnianiu udziału społecznego w sprawach ważnych dla ludzi i środowiska. W latach 2009-2017 pracowała w Zarządzie Grupy Zagranica, polskiej sieci organizacji zajmujących się edukacją globalną, pomocą humanitarną i rozwojową.

 

Projekt jest realizowany przez Fundację Artykuł 25 i Dział Edukacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach 5. edycji projektu „Spotkanie z Innym” promującego szacunek i solidarność względem innych kultur.

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

RYSUJEMY W MUZEUM

Rysujemy w muzeum to zajęcia cykliczne, adresowane do osób w różnym wieku, prowadzone
w Muzeum Narodowym w Szczecinie. Ich głównym celem jest umożliwienie dzieciom, młodzieży
oraz osobom dorosłym bezpośredniego kontaktu ze sztuką, a także świadomego udziału w procesie twórczym. Warsztaty są również szansą na poznanie sylwetek najwybitniejszych artystów, których dzieła znajdują się w Muzeum Narodowym w Szczecinie.

Uczestnicy zajęć – w zależności od indywidualnych potrzeb oraz możliwości wiekowych – będą przygotowywani do stania się odbiorcą i twórcą dziedzictwa kulturowego. Zostaną wyposażeni
w wiedzę, umiejętności manualne i warsztatowe w zakresie technik malarskich oraz rysunkowych. Poznają takie pojęcia, jak: płaszczyzna, obraz na płaszczyźnie, martwa natura, kompozycja, perspektywa, kolor, tworzenie kolorów, światło, światłocień, walor, faktura. Nauczą się także podstaw analizowania dzieła sztuki ze względu na jego cechy formalne.

Ponadto formuła zajęć umożliwi uczestnictwo w konkursach literackich i plastycznych organizowanych przez Dział Edukacji Muzeum Narodowego w Szczecinie.

TONY I TONACJE – NIE TYLKO O BIELI I CZERNI…

Wystawie „Joanna Borkowska. W świecie powolnego malarstwa” towarzyszą warsztaty „Tonacje – Kreacje. O poszukiwaniu kolorów w twórczości Joanny Borkowskiej” realizowane w ramach programu edukacyjnego Sztuka współczesna dla dzieci adresowanego do dzieci w wieku 6-12 lat.

  1. Tony i tonacje – nie tylko o bieli i czerni…

24.11.2019, godz. 10.00-12.00

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Muzeum Sztuki Współczesnej

  1. Staromłyńska 1
  2. Kropki w pasy – gra z kształtem i kolorem / eksperymenty

01.12.2019, godz. 10.00-12.00

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Muzeum Sztuki Współczesnej

  1. Staromłyńska 1

Prowadząca: Agata Kamińska
e-mail: a.kaminska@muzeum.szczecin.pl
tel. (+48) 797 705 277
Wstęp: 10 zł / 1 os.
Liczba miejsc ograniczona.
Obowiązują wcześniejsze zapisy!

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *