13-11-2019 » Powiat i region

MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIE 12–17 LISTOPADA

12 LISTOPADA | WTOREK
Muzeum czynne od 10.00 do 18.00
10.00 – 18.00 | Wszystkie gmachy MNS (oprócz Muzeum Sztuki Współczesnej)
Ogólnopolska akcja społeczna „Mamy Niepodległą!”
13 LISTOPADA | ŚRODA
Muzeum czynne od 10.00 do 18.00
10.00 – 18.00 | Wszystkie gmachy MNS (oprócz Muzeum Sztuki Współczesnej)
Ogólnopolska akcja społeczna „Mamy Niepodległą!”
17.00 | Muzeum Narodowe w Szczecinie przy Wałach Chrobrego | Bilet edukacyjny: 3 pln
Akademia Historii Sztuki | „Sztuka wczesnochrześcijańska i bizantyjska”
Wykład Renaty Grzybowskiej-Fabiańskiej
14 LISTOPADA | CZWARTEK
Muzeum czynne od 10.00 do 18.00
10.00 – 18.00 | Wszystkie gmachy MNS (oprócz Muzeum Sztuki Współczesnej)
Ogólnopolska akcja społeczna „Mamy Niepodległą!”
18.00 | Muzeum Sztuki Współczesnej MNS | wstęp wolny
Wernisaż „Joanna Borkowska. W świecie powolnego malarstwa”
15 LISTOPADA | PIĄTEK
Muzeum czynne od 10.00 do 16.00
10.00 – 16.00 | Wszystkie gmachy MNS (oprócz Muzeum Sztuki Współczesnej)
Ogólnopolska akcja społeczna „Mamy Niepodległą!”
16 LISTOPADA | SOBOTA
Muzeum czynne od 10.00 do 18.00
10.00 – 18.00 | wszystkie gmachy Muzeum Narodowego w Szczecinie | wstęp wolny
                BEZPŁATNA SOBOTA
10.00 – 18.00 | Wszystkie gmachy MNS (oprócz Muzeum Sztuki Współczesnej)
Ogólnopolska akcja społeczna „Mamy Niepodległą!”
10.00 | Muzeum Narodowe w Szczecinie przy Wałach Chrobrego | Bilety: 8 pln  + zapisy (!)
Akademia Brzdąca | „Malowane drewienko – kolory i kształty” | Prowadzenie: Krystyna Milewska
10.00 | Muzeum Historii Szczecina MNS | Bilety: 10 pln + zapisy (!)
Akademia Gryfa | „Życie codzienne szczecinian. Dom i praca” | Prowadzenie: Ewa Kimak
12.00 | Muzeum Tradycji Regionalnych MNS | Bilet: 10 zł
Rysujemy w Muzeum | „Gabinet Pomorski – monety, banknoty i pieczęcie”
Prowadzenie: Maryla Raban
14.00 | Muzeum Tradycji Regionalnych MNS | Bilety: 6 pln (Liczba miejsc ograniczona)
Ścieżkami Pomorza | Oprowadzanie po wystawie „Złoty wiek Pomorza. Sztuka na dworze książąt
pomorskich w XVI i XVII wieku” | Prowadzenie: Krystyna Milewska

17 LISTOPADA | NIEDZIELA
Muzeum czynne od 10.00 do 16.00
10.00 – 16.00 | Wszystkie gmachy MNS (oprócz Muzeum Sztuki Współczesnej)
Ogólnopolska akcja społeczna „Mamy Niepodległą!”

AKTUALNE WYSTAWY STAŁE I CZASOWE

MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIE PRZY WAŁACH CHROBREGO
Wystawy czasowe:
– Niesamowita Słowiańszczyzna. Sławomir Lewiński 1919–1999. W setną rocznicę urodzin
i dwudziestą rocznicę śmierci artysty (do 31 grudnia 2019)
– Dary ze świata Nowe zabytki w kolekcji pozaeuropejskiej MNS (do 2 lutego 2020)
Wystawy stałe:
– Antyczne korzenie Europy. Szczecińska kolekcja Dohrnów
– W afrykańskiej wiosce
– Sztuka Afryki – między maską a fetyszem
– Dzieci magii. Afrykańskie lalki i marionetkiMUZEUM NARODOWE W SZCZECINIE—MUZEUM TRADYCJI REGIONALNYCH
Wystawy stałe:
– Złoty wiek Pomorza. Sztuka na dworze książąt pomorskich w XVI i XVII wieku
– Stare srebra
– Gabinet Pomorski. W zwierciadle monet, banknotów i pieczęci
– Lapidarium

MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIE — MUZEUM HISTORII SZCZECINA
Wystawy stałe:
– Najstarsze karty z dziejów Szczecina
– Historia i kultura Szczecina w czasach szwedzkich i pruskich
– Hans Stettiner i Jan Szczeciński. Życie codzienne w Szczecinie w XX wieku
– Eugen Dekkert – muzealne atelier
– Gabinet biedermeieru
Wystawy czasowe:
– Józef Gabriel Jęczkowiak – zapomniany bohater listopada 1918 roku (do 9 lutego 2020)

MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIE — CENTRUM DIALOGU PRZEŁOMY
Wystawy stałe:
– Miasto protestu – miasto sprzeciwu. Wystawa stała Centrum Dialogu Przełomy MNS
Wystawy czasowe:
– Kobiety w walce o wolność (do 30 listopada 2019)

MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIE — MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
Wystawy czasowe:
– Joanna Borkowska. W świecie powolnego malarstwa (do 5 stycznia 2020)MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIE —WYSTAWA ZACHODNIOPOMORSKICH KOLEI DOJAZDOWYCH
W GRYFICACH

– (plenerowa) Wystawa stała

MAMY NIEPODLEGŁĄ! W MNS

Zapraszamy do wzięcia udziału w akcji Mamy Niepodległą! W gmachach Muzeum Narodowego w Szczecinie (oprócz Muzeum Sztuki Współczesnej MNS) przygotujemy punkty dystrybucji specjalnych kartek pocztowych. Zachęcamy wszystkich do wypełnienia kartek i wysłania bliskim życzeń z okazji Święta Niepodległości. Kartki pocztowe są darmowe, wystarczy wrzucić wypełnioną kartkę do specjalnej urny, wysyłką zajmiemy się my. Akcja trwa do 17 listopada 2019 roku.

MAMY NIEPODLEGŁĄ! to ogólnopolska akcja społeczna organizowana od 2013 roku przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Akcja jest jednym z elementów obchodów Narodowego Święta Niepodległości,
a temat edycji 2019 to Nowoczesność: ustrój i społeczeństwo. Inspiracją jest przełom lat 1918/1919, kiedy wprowadzono powszechne prawa obywatelskie i nowoczesne reformy socjalne.

Każda z edycji to:
• trzy projekty kartek okolicznościowych autorstwa znanych artystów,
• radosne świętowanie uwalniające pozytywne emocje,
• promocja nowoczesnego patriotyzmu,
• integracja społeczności lokalnej,
• setki tysięcy wysłanych życzeń i uśmiechów na twarzach ich odbiorców.

Nowoczesność: ustrój i społeczeństwo to temat bieżącej edycji akcji społecznej Mamy Niepodległą! Inspiracją jest przełom lat 1918/1919. Wprowadzono wówczas powszechne prawa obywatelskie oraz nowoczesne reformy socjalne. W politycznej

i społecznej myśli Józefa Piłsudskiego, wywodzącego się z ruchu socjalistycznego, ważne miejsce zajmowały prawa obywatela oraz kwestie socjalne. Jako Naczelnik Państwa powołał 17 listopada 1918 r. lewicowy rząd, który opracował pakiet nowoczesnych praw. Wprowadzenie ich w życie położyło podwaliny pod demokratyczny ustrój II Rzeczypospolitej. Dzięki tym aktom prawnym Polska, choć obciążona trudnym dziedzictwem zaborów, już w pierwszych miesiącach po odzyskaniu niepodległości znalazła się wśród najnowocześniej zorganizowanych państw świata. Na przykład już w 1918 r. kobiety w Polsce uzyskały pełnię praw politycznych, dzięki czemu zasiadły w ławach sejmowych. Warto także pamiętać o innych uchwalonych wówczas prawach, jak:
• RÓWNOŚĆ OBYWATELI WOBEC PRAWA
• WOLNOŚĆ SŁOWA I ZGROMADZEŃ
• WOLNOŚĆ PRASY
• SWOBODA ZRZESZANIA SIĘ
• BEZPŁATNE SZKOLNICTWO DLA DZIECI W WIEKU 7-14 LAT
• PRAWO DO STRAJKU
• OŚMIOGODZINNY DZIEŃ PRACY
• 46-GODZINNY TYDZIEŃ PRACY
• PRAWO DO TWORZENIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
• OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE NA WYPADEK CHOROBY I BEZROBOCIA
• MINIMUM PŁACY W ZAKŁADACH PAŃSTWOWYCH
• INSPEKCJA PRACY
• BIURA POŚREDNICTWA PRACY
• OCHRONA LOKATORÓW I POMOC DLA BEZROBOTNYCH

“Jako człowiek wychowany w dążeniu do wolności, jestem przeciwnikiem wszelkich ograniczeń słowa
i sprzeciwiłem się np. projektowi ustawy, ochraniającej moją osobę wobec napaści prasy.”
Józef Piłsudski, styczeń 1919 r.

“Gdy przeprowadzamy reformę socjalną, przeciwnicy nasi wołają: „To bolszewizm!” To nie bolszewizm,
to nawet nie socjalizm, to demokracja. Chciałem po prostu przerzucić Polskę z osiemnastego do dwudziestego wieku (…).”
Józef Piłsudski, maj 1919 r.

AKADEMIA HISTORII SZTUKI

Zapraszamy w środę, 13 listopada 2019 roku o godzinie 17.00, do Muzeum Narodowego w Szczecinie przy Wałach Chrobrego na kolejny wykład z cyklu Akademia Historii Sztuki. Renata Fabiańska-Grzybowska tym razem opowie o „Sztuce wczesnochrześcijańskiej i bizantyjskiej”. Wstęp: 3 zł (bilet edukacyjny).

Akademia Historii Sztuki to otwarte wykłady z zakresu historii sztuki, odbywające się od października do kwietnia, w każdą środę. Ze względu na przekrojowy charakter kursu polecamy go w szczególności młodzieży i osobom dorosłym, które pragną rozpocząć swoją przygodę z historią sztuki lub usystematyzować posiadane już wiadomości. Kurs obejmuje szeroki zakres tematów, od sztuki starożytnej po sztukę współczesną, uzupełniony o zajęcia związane z analizą i interpretacją dzieł sztuki.

JOANNA BORKOWSKA
W ŚWIECIE POWOLNEGO MALARSTWA

Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum Sztuki Współczesnej, ul. Staromłyńska 1

Wystawa czynna od 15 listopada 2019 do 5 stycznia 2020
Wernisaż: czwartek, 14 listopada 2019, godz. 18.00, wstęp wolny

Kurator: Raphael Rubinstein
Współpraca kuratorska: Marlena Chybowska-Butler, Magdalena Lewoc

Mimo wielokrotnie ogłaszanej śmierci malarstwa medium to nie tylko przetrwało, ale wręcz rozkwitło – a przynajmniej takie wrażenie można odnieść, kiedy spojrzymy na niezliczone wystawy poświęcone malarstwu oraz astronomiczne ceny, za jakie zostały sprzedane niektóre płótna w ostatnich latach. Zainteresowanie, którym nadal cieszy się to wielowiekowe medium, można tłumaczyć na wiele sposobów, od nieustającej nostalgii za unikalnymi, ręcznie wykonanymi dziełami, po teorie fetyszyzmu towarowego. Choć w tych socjologicznych wyjaśnieniach bez wątpienia tkwi ziarno prawdy, oczywiste wydaje się, że utrzymująca się popularność malarstwa wynika z głębokiej potrzeby doznań, jakie może zaoferować jedynie ten rodzaj sztuki. Od czasów prehistorycznych, od momentu powstania malowideł ściennych w Lascaux i Chauvet, ludzkość pociągały przestrzenie wypełnione żywymi kolorami. Jest to oznaka nie tylko głodu obrazów, ale również fascynacji barwnymi powierzchniami.

Na swoich świetlistych, abstrakcyjnych płótnach o subtelnej teksturze Joanna Borkowska nawiązuje do tego wiekowego zjawiska, jednocześnie manifestując swój wkład w odnowę współczesnego malarstwa. Patrzenie na jeden z obrazów Borkowskiej, w którym żaden z elementów kompozycji nie dominuje nad innym, jest pochłaniającym doświadczeniem. Nawiązując do techniki malarskiej all-over painting, której prekursorami byli Jackson Pollock i Barnett Newman, Borkowska tworzy od krawędzi do krawędzi strukturalne obrazy, opierające się na malarstwie barwnych płaszczyzn. W swojej pracy wykorzystuje fizyczne właściwości materiałów, odkrywając poetyckie powiązania pomiędzy zdarzeniami w jej twórczości a większymi układami obserwowanymi we wszechświecie. Szczegóły dostrzegalne w jej obrazach dzięki uważnej obserwacji przywołują na myśl zjawiska ze świata przyrody, takie jak systemy rzeczne oraz układy nerwów liści, rozgwieżdżone nocne niebo czy też wzory pozostawione na piasku przez falę przypływu. Ten fraktalny aspekt mikro i makro jej dzieł ma zarazem sens fenomenologiczny oraz metafizyczny.

Można doświadczyć go jedynie dzięki cierpliwej, wytrwałej analizie. Warto podkreślić, że obrazy Borkowskiej stanowią przeciwieństwo obsesji na punkcie szybkości, jaka cechuje znaczną część modernistycznego dorobku, czego początków można doszukiwać się w 1909 r., kiedy to Filippo Tommaso Marinetti, impresario włoskiego futuryzmu, oznajmił: „Oświadczamy, że wspaniałość świata wzbogaciła się o nowe piękno: piękno szybkości!” W obecnej kulturze zaawansowanych technologii każda chwila naszego życia przesiąknięta jest obsesją na punkcie szybkości. Obrazy Borkowskiej, będące wręcz antytezą strumienia obrazów z Instagrama, zachęcają nas do wyhamowania tempa wizualnego doświadczania świata. Tym samym wpisują się w rozwijający się ruch Slow Art, zaakcentowany w takich książkach, jak Pochwała powolności. Jak zwolnić tempo i cieszyć się życiem (2004) Carla Honorégo oraz Slow Art: the Experience of Looking, Sacred Images to James Turrell (2017) Ardena Reeda. W eseju pod tytułem Slow Art in an Age of Speed, opublikowanym niedawno w magazynie „Tate Etc”, Jonathan P. Watts przytoczył wyniki badania z 2017 r., w którym wykazano, że widzowie Instytutu Sztuki w Chicago poświęcają średnio 28,63 sekundy na kontakt z dziełem sztuki. Wyczulona na świat przyrody i historię abstrakcji Borkowska przeciwstawia się tego rodzaju przelotnym wizualnym doznaniom, tworząc „powolne” obrazy przeznaczone do dłuższej kontemplacji – czegoś, co zawsze było nam potrzebne, obecnie być może bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.

Raphael Rubinstein

Joanna Borkowska ‒ malarka abstrakcyjna urodzona w Polsce, mieszka i pracuje w Warszawie i Nowym Jorku. Studiowała nauki polityczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Oksfordzkim i Uniwersytecie Paul Valéry w Montpellier. Tytuł doktora otrzymała w 2004 r. na UJ, gdzie w latach 2001–2007 wykładała m.in. historię myśli politycznej i stosunki międzynarodowe. Jej specjalizacją były ruchy dysydenckie, co zaowocowało wydaniem w 2006 r. książki Kataryzm. Spór o dualizm średniowieczny. Jesienią 2007 r. zrezygnowała z pracy naukowej i całkowicie poświęciła się malarstwu. Po debiucie w 2009 r. wystawą indywidualną w Muzeum Narodowym w Szczecinie jej prace były wystawiane we Włoszech, Monako, Szwajcarii, Hiszpanii, Stanach Zjednoczonych oraz w Polsce. Brała udział w rezydencjach artystycznych: Matadero Madrid – Centrum Sztuki Współczesnej, Art Omi w Ghent w Stanie Nowy Jork oraz Residency Unlimited w Nowym Jorku.

Raphael Rubinstein ‒ nowojorski poeta, pisarz i krytyk sztuki, jest autorem wielu książek, m.in. Polychrome Profusion: Selected Art Criticism 1990‒2002 (Hard Press Editions), The Afterglow of Minor Pop Masterpieces (Make Now) oraz The Miraculous (Paper Monument). Pod jego redakcją ukazała się antologia Critical Mess: Art Critics State of their Practice (Hard Press Editions). Od 1997 r. do 2007 r. był starszym redaktorem czasopisma „Art in America”, z którym nadal współpracuje. Obecnie jest profesorem studiów krytycznych na University of Houston School of Art. W 2002 r. rząd francuski nadał mu tytuł Kawalera Orderu Sztuki i Literatury. W 2010 r. jego blog The Silo wygrał Creative Capital / Warhol Foundation Arts Writers Grant, a w 2014 r. blog otrzymał nagrodę Best Blog Award of Excellence od Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki.Wystawie W świecie powolnego malarstwa towarzyszą warsztaty „Tonacje – Kreacje. O poszukiwaniu kolorów w twórczości Joanny Borkowskiej” realizowane w ramach programu edukacyjnego „Sztuka współczesna dla dzieci” adresowanego do dzieci w wieku 6-12 lat.

24.11.2019, godz. 10.00-12.00
Tony i tonacje – nie tylko o bieli i czerni…

01.12.2019, godz. 10.00-12.00
Kropki w pasy – gra z kształtem i kolorem / eksperymenty

Prowadząca: Agata Kamińska
e-mail: a.kaminska@muzeum.szczecin.pl
tel. (+48) 797 705 277
Wstęp: 10 zł / 1 os.
Liczba miejsc ograniczona.
Obowiązują wcześniejsze zapisy!

AKADEMIA BRZDACA

Cykl sobotnich spotkań z kustoszem, opracowanych z myślą o dzieciach w wieku 3–4 lat, wprowadzających w magiczny świat sztuki. Zajęcia polegają na opowieści o wybranym obrazie prezentowanym na ekspozycjach Muzeum Narodowego w Szczecinie i połączone są z działaniami plastycznymi. Malarstwo pokazuje świat widziany oczami artystów, zwraca uwagę na to, że dzieło ma nie tylko aspekt estetyczny, ale także pomaga zrozumieć otaczającą rzeczywistość.

Bezpośredni kontakt z barwą, obrazem, słowem otwiera widzów na odbiór sztuki wyobraźnią, sercem i myślą. Szczególnie najmłodsi – zainspirowani oglądanymi na wystawach pracami – z entuzjazmem rysują i malują postrzegany świat. Spotkania odbywają się raz w miesiącu, od października do maja. Zapraszamy do mądrego i uważnego patrzenia na świat, sztuka bowiem cenniejsza jest niż złoto!

16 listopada 2019 (sobota), godz. 11.00
Muzeum Narodowe w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3
Malowane drewienko – kolory i kształty

7 grudnia 2019 (sobota), godz. 11.00
Muzeum Tradycji Regionalnych, ul. Staromłyńska 27
Opowieść o świętym Mikołaju

11 stycznia 2020 (sobota), godz. 11.00
Muzeum Tradycji Regionalnych, ul. Staromłyńska 27
Gryf – muzealny stwór

15 lutego 2020 (sobota), godz. 11.00
Muzeum Tradycji Regionalnych, ul. Staromłyńska 27
Cukierniczka na kluczyk i inne muzealne ciekawostki

7 marca 2020 (sobota), godz. 11.00
Muzeum Tradycji Regionalnych, ul. Staromłyńska 27
Portret księcia pomorskiego Filipa I

4 kwietnia 2020 (sobota), godz. 11.00
Muzeum Historii Szczecina, ul. Mściwoja II 8
Namaluj mi bajkę

16 maja 2020 (sobota), godz. 11.00
Muzeum Narodowe w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3
Kleks: regularność i fantazja. Zakończenie Akademii

Prowadząca: Krystyna Milewska
tel. (+48) 91 43 15 269
k.milewska@muzeum.szczecin.pl

Wstęp: 8 zł

Liczba miejsc jest ograniczona, obowiązują wcześniejsze zapisy.

Oferta nie dotyczy grup zorganizowanych.

AKADEMIA GRYFA

Akademia Gryfa to cykl sobotnich spotkań dla dzieci w wieku 7–10 lat, który rozpocznie się w październiku.
Raz w miesiącu słuchacze Akademii Gryfa będą podróżować po wnętrzach Muzeum Historii Szczecina, poznając dzieje naszego miasta i jego mieszkańców od czasów najdawniejszych po XX wiek. W czasie spotkań słuchacze dowiedzą się, jak na przestrzeni wieków zmieniał się Szczecin i jak wyglądało życie codzienne szczecinian – rodzina, dom, praca oraz rozrywka.

 

16 listopada 2019 (sobota), godz. 10.00
Życie codzienne szczecinian. Dom i praca

14 grudnia 2019 (sobota), godz. 10.00
Wojowie, rycerze, żołnierze oraz strażnicy z kamienia i cegły. Obrońcy Szczecina

11 stycznia 2020 (sobota), godz. 10.00
Władcy Pomorza Zachodniego. Odrobina tajemnic i okropności z przeszłości

8 lutego 2020 (sobota), godz. 10.00
Mapa Lubinusa. Szczecińskie podróże bez drogowskazów

14 marca 2020 (sobota), godz. 10.00
Morski Szczecin. Korabnicy, korsarze i wspaniałe statki

25 kwietnia 2020 (sobota), godz. 10.00
Zgrzebne płótna, krynoliny, sukienki z Dany. Moda w Szczecinie

23 maja 2020 (sobota), godz. 10.00
Plac zabaw – opowieść o zabawach i zabawkach dzieci w dawnym Szczecinie. Zakończenie Akademii

Zajęcia odbywają się w Muzeum Narodowym w Szczecinie, Muzeum Historii Szczecina, ul. Mściwoja II 8.

Prowadząca: Ewa Kimak
tel. 91 43 15 278
e.kimak@muzeum.szczecin.pl

RYSUJEMY W MUZEUM

Zapraszamy w sobotę, 16 listopada 20219 roku o godzinie 12.00 do Muzeum Narodowego w Szczecinie – Muzeum Tradycji regionalnych ma kolejne zajęcia z cyklu „Rysujemy w Muzeum”. Tym razem tematem warsztatów prowadzonych przez Marylę Raban będą obiekty prezentowane na wystawie „Gabinet Pomorski”. Bilety w cenie 10 zł można nabyć w kasie Muzeum bezpośrednio przed rozpoczęciem warsztatów.

Rysujemy w muzeum to zajęcia cykliczne, adresowane do osób w różnym wieku, prowadzone w Muzeum Narodowym w Szczecinie. Ich głównym celem jest umożliwienie dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym bezpośredniego kontaktu ze sztuką, a także świadomego udziału w procesie twórczym. Warsztaty są również szansą na poznanie sylwetek najwybitniejszych artystów, których dzieła znajdują się w Muzeum Narodowym
w Szczecinie.

Uczestnicy zajęć – w zależności od indywidualnych potrzeb oraz możliwości wiekowych – będą przygotowywani do stania się odbiorcą i twórcą dziedzictwa kulturowego. Zostaną wyposażeni w wiedzę, umiejętności manualne i warsztatowe w zakresie technik malarskich oraz rysunkowych. Poznają takie pojęcia, jak: płaszczyzna, obraz na płaszczyźnie, martwa natura, kompozycja, perspektywa, kolor, tworzenie kolorów, światło, światłocień, walor, faktura. Nauczą się także podstaw analizowania dzieła sztuki ze względu na jego cechy formalne.

Ponadto formuła zajęć umożliwi uczestnictwo w konkursach literackich i plastycznych organizowanych przez Dział Edukacji Muzeum Narodowego w Szczecinie.

OPROWADZANIE PO WYSTAWIE
„ZŁOTY WIEK POMORZA”

Wraz z Fundacją „Ścieżkami Pomorza” zapraszamy na oprowadzanie po wystawie „Złoty wiek Pomorza. Sztuka na dworze książąt pomorskich w XVI i XVII wieku”. O książęcych tajemnicach opowie Krystyna Milewska. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 16 listopada 2019 roku o godzinie 14.00 w Muzeum Tradycji Regionalnych MNS. Obowiązują bilety w cenie 6 zł, do nabycia bezpośrednio przed rozpoczęciem wydarzenia.

Muzeum Narodowe w Szczecinie zaprasza do obejrzenia wystawy poświęconej sztuce na dworze książąt pomorskich w okresie jej największego rozkwitu w XVI i początkach XVII wieku.

Wprawdzie po wygaśnięciu dynastii w 1637 roku spuścizna po książętach została podzielona między ich spadkobierców i w dużej mierze rozproszona, jednak dzieła sztuki, które zachowały się do dzisiaj i są prezentowane na wystawie, dają świadectwo niezwykłego znaczenia pomorskiego dworu książęcego jako ośrodka kultury i sztuki późnego renesansu.

Kolekcja szczecińskiego muzeum jest największym istniejącym zbiorem związanym z działalnością mecenasowską książąt z dynastii Gryfitów. Na wystawie można będzie obejrzeć obrazy, rzeźby oraz wyroby rzemiosła artystycznego. Jednym z najcenniejszych spośród prezentowanych obiektów jest Portret Filipa I pędzla Lucasa Cranacha Młodszego z 1541 roku. Unikatowym zabytkiem kultury dworskiej jest także Drzewo genealogiczne książąt Pomorza Zachodniego, 7-metrowej długości obraz Corneliusa Crommeny’ego z 1598 roku, na którym przedstawiono aż sto pięćdziesiąt pięć osób z rodu Gryfitów. Niezwykle ważną część ekspozycji stanowią wydobyte po drugiej wojnie światowej z krypty szczecińskiego zamku stroje i klejnoty, ze słynną wysadzaną diamentami egretą (ozdobą kołpaka) księcia Franciszka I. Na wystawie zaprezentowany jest również wypożyczony z katedry w Merseburgu Portret księcia Franciszka I na marach, ukazujący księcia w tym samym stroju i z tymi samymi klejnotami, które można obejrzeć na wystawie.

W trakcie przygotowań do wystawy wiele zabytków poddanych zostało gruntownej konserwacji, dzięki czemu odzyskały pierwotny wygląd i dawny blask. Aby wydobyć piękno renesansowych przedmiotów, zadbano również o nowoczesną infrastrukturę wystawienniczą, profesjonalne gabloty i oświetlenie. Przy omawianiu zagadnień związanych z kulturą i sztuką Pomorza wykorzystano prezentacje multimedialne. Zwiedzający mają możliwość skorzystania z bezpłatnych audioprzewodników, dostępnych w kasie. Muzeum przygotowało także ciekawą ofertę edukacyjną dla dzieci i młodzieży, m.in. zeszyty z zadaniami dla młodych widzów odwiedzających wystawę.

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *