02-02-2016 » Powiat i region

Można już składać wnioski o zwrot akcyzy w paliwie rolniczym

Do końca lutego rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Do wniosku muszą być dołączone faktury (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. Dokumenty należy składać do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2016 r. wynosi 1,00 zł za litr tj. o 5 gr/l więcej niż w ubiegłym roku. W 2016 roku jest na ten cel 860 mln zł.

Kwota zwrotu podatku, jaką dostaje rolnik, zależy od ilości zakupionego oleju napędowego; nie może to być jednak więcej niż 86 litrów na 1 hektar użytków rolnych. To, ile rolnik otrzyma pieniędzy, zależy także od stawki zwrotu podatku na jeden litr oleju napędowego.

Pieniądze wypłacane będą od 1 kwietnia 2016 r. do 29 kwietnia 2016 r.

Ustawa o zwrocie podatku akcyzowego obowiązuje od 2006 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1340).

Celem jej jest zmniejszenie kosztów zakupu oleju napędowego, a co za tym idzie – poprawa opłacalności produkcji i zwiększenie dochodów rolników. Kwota dopłat zmienia się, jej wysokości co roku decyduje w listopadzie Rada Ministrów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *