01-02-2016 » Powiat i region

Możesz skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej

Ruszyły punkty nieodpłatnej pomocy prawnej dla najuboższych, młodych i seniorów, kombatantów i weteranów, posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz ofiar klęsk.

W Kamieniu Pomorskim radcowie prawni i adwokaci udzielą pomocy prawnej mieszkańcom w Starostwie Powiatowym przy ulicy Wolińskiej – pokój numer 5B.

W Wolinie punkt udzielania pomocy jest wyznaczony w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ulicy Kolejowej.

Nieodpłatna pomoc prawna jest świadczona na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Znajdziesz ją w Dzienniku Ustaw z 2015 r., poz. 2015.

Nieodpłatna pomoc prawna:

  1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach lub
  2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
  3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt. 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
  4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

 

Harmonogram udzielania pomocy prawnej znajdziesz poniżej

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *