Most im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

W czwartek 19 maja 2022 r. o godzinie 13:00 Jurek Owsiak w towarzystwie marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza, posła Artura Łąckiego, burmistrza Dziwnowa Grzegorza Jóźwiaka oraz przewodniczącej Sztabu WOŚP Dziwnów dokonali uroczystego odsłonięcia tablicy z nową nazwą Mostu im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Dziwnowie. Przedstawiciele samorządu województwa, poseł Artur Łącki, władze Dziwnowa, członkowie sztabu WOŚP oraz zwykli mieszkańcy pojawili się 19.05.2022 r.  przed mostem w Dziwnowie, aby w towarzystwie Jerzego Owsiaka dokonać oficjalnego odsłonięcia tablicy z nazwą Mostu im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Dziwnowie.

Należący do Urzędu Marszałkowskiego obiekt od momentu powstania nie posiadał imienia. Inicjatywa zrodziła się w ub. roku w szeregach dziwnowskiego sztabu WOŚP. Po akceptacji Rady Miejskiej oraz samorządu województwa Most przyjął nazwę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To piąty obiekt w kraju noszący nazwę Fundacji.Na uroczystość odsłonięcia tablicy w okolicy mostu zgromadziły się tłumy mieszkańców Dziwnowa. W grupie tej nie zabrakło najmłodszych i najstarszych mieszkańców Dziwnowa. Liczną grupę stanowili goście z   Warszawy, którzy przybyli na uroczystość z Szefem Wiel0kiej Orkiestry Pomocy Jurkiem Owsiakiem. Z inicjatywą nadania nazwy mostu wystąpiły mieszkanki Dziwnowa związane od lat z WOŚP na czele z  Ewą Trzebińska-Brzezińską, Dorotą Galec i Joanną Zaremba, po konsultacjach z mieszkańcami, wystąpiły z propozycją nadania Mostowi imienia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Most zwodzony w Dziwnowie ma długą historię. Do połowy lat 50. część miasta położona na wyspie Wolin nie miała stałego połączenia z lądem. Pierwszy most drewniany z podnoszonym przęsłem zbudowano w 1956 r. Obecny most o konstrukcji stalowej oddano do użytku w 1994 r. Most, otwierany elektrycznie, działa na zasadzie przeciwwagi, gdzie obciążniki równoważą ciężar jezdni. Otwarcie mostu umożliwia przepłynięcie cieśniną Dziwną z Zalewu na Morze Bałtyckie jednostkom pływającym. Podniesienie przęsła zwodzonego otwiera kanał żeglugowy o szerokości 16 metrów. Most otwierany jest co dwie godziny (w godzinach parzystych), a w okresie od 15 czerwca do 30 września dodatkowo o godzinie 13, 17, 19 i 21. W 2021 roku Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie nadania imienia Mostowi w Dziwnowie. Od 1 stycznia 2022 r. Most nosi imię  Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W.T.

To top