Modernizacja zabytkowego pałacu w Buku.

Książnica Pomorska z unijnym wsparciem na inwestycję

Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica zamierza zmodernizować zabytkowy pałac w Buku koło Przybiernowa. Remont obiektu pełniącego rolę m.in. biblioteki i ośrodka szkoleniowego, odbędzie się dzięki zastrzykowi unijnych funduszy. Przekaże je Urząd Marszałkowski z puli RPO WZ 2014-2020.
To prawie 1,7 mln zł. Umowę wsparcia inwestycji podpisali w piątek, 22 kwietnia 2022 roku marszałek województwa Olgierd Geblewicz i dyrektor instytucji Lucjan Bąbolewski.

Przygotowany przez Książnicę Pomorską plan remontu zakłada wymianę dachu, odnowienie pomieszczeń magazynowych, częściową modernizację sieci elektrycznej oraz zakup schodołazu dla osób
z niepełnosprawnościami. Wszystko po to, by zachować historyczną konstrukcję gmachu, zapewnić odpowiednie warunki do znajdujących się wewnątrz obiektu zbiorów i ponownie umożliwić organizację wydarzeń poświęconych promocji historii i kultury regionu. Obecnie w związku z niezadawalającym stanem technicznym poszycia i więźby dachowej budynek został częściowo wyłączony z eksploatacji.

Ośrodek w Buku to miejsce o ogromnym potencjale edukacyjnym i kulturalnym. Zdecydowaliśmy
o wsparciu remontu obiektu, bo zależy nam na tym, aby pałac jak najszybciej spełniał swoje dotychczasowe funkcje. Chcemy, by ponownie stał się biblioteką, ośrodkiem szkoleniowym, centrum międzynarodowych dyskusji czy przestrzenią do organizacji zagranicznych spotkań
– powiedział marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Koszt inwestycji oszacowano na ponad 2,2 mln zł. Modernizację wesprze środkami unijnymi Urząd Marszałkowski. To blisko 1,7 mln zł. Fundusze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Termin realizacji prac określono od lipca 2022 roku
do października 2023 roku.

Po zakończeniu inwestycji nie będzie już zagrożenia dla przechowywanych w pałacu cennych zbiorów.
Nie będzie również obaw o ich zniszczenie. Co więcej, zakładamy, że część zabytku zostanie udostępniona do zwiedzania turystom
– mówił dyrektor Książnicy Pomorskiej Lucjan Bąbolewski.

Projekt wpisuje się w założenia 4 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Naturalne otoczenie człowieka”, działanie 4.1 „Dziedzictwo kulturowe”.

Późnorenesansowy pałac rodziny Flemingów w Buku w gminie Przybiernów należy do Książnicy Pomorskiej od 1990 roku. Położony jest w niezwykle atrakcyjnym turystycznie miejscu, na szlaku między Golczewem a Czarnogłowami, w otulinie Puszczy Goleniowskiej. W obiekcie przechowywane są książki pochodzące z różnych przedwojennych bibliotek pomorskich. To zbiory liczące w sumie około 40 tys. woluminów, głównie w języku niemieckim, francuskim, angielskim i łacinie. Do zabytkowego budynku przylega XIX-wieczny park, gdzie rosną  dęby, lipy oraz buki.

 

Łukasz Jucha

Gabinet Marszałka

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

To top