Modernizacja Portu Rybackiego w Dziwnowie

14 czerwca 2022 roku (wtorek) miało miejsce podpisanie umowy pomiędzy Zarządem Portu Morskiego w Dziwnowie a Wykonawcą – firmą AARSLEFF Sp. z o.o. (z siedzibą przy ul. Aleja Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa) na realizację inwestycji pod nazwą: „Modernizacja Portu Rybackiego w Dziwnowie – Nabrzeże Turystyczne”. Planowany termin zakończenia inwestycji przewidywany jest na czerwiec 2023 roku.

Wartość robót budowlanych, które zostaną zrealizowane w ramach podpisanej umowy wynosi 14.446.350,00pln, natomiast pozyskane środki zewnętrzne na realizację inwestycji to kwota 11.822.334,49pln. Dofinansowanie pozyskano w ramach działania 1.12 „Porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne i przystanie – inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku i przystani” w zakresie Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze na lata 2014-2020”.

Zadanie obejmuje przebudowę istniejącego nabrzeża o długości ponad 424 metrów z poszerzeniem części nabrzeża, budowę budynku administracyjno-socjalnego, a także budowę nowych nawierzchni ciągów pieszych, schodów tarasowych, dojazdów, pasów zieleni oraz zagospodarowanie miejsca wokół pomnika pamięci poległych rybaków w postaci placu apelowego. Dodatkowo, dzięki nowemu kształtowi nabrzeża, pojawią się kolejne dziesiątki miejsc, które będą mogły służyć do cumowania jachtów.

To top