Młodzieżowe tematy w sejmiku

Organizują wydarzenia na rzecz młodzieży, analizują jej sytuację w regionie czy przekazują stanowisko przedstawicieli młodzieży władzom samorządowym i regionalnym. To tylko przykłady zadań, które należą do Rady Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego. Pierwsze posiedzenie Rady XV kadencji odbędzie się 28 lutego br. w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. W wydarzeniu wezmą udział członek zarządu województwa Stanisław Wziątek oraz przewodnicząca sejmiku Maria Ilnicka-Mądry.

Rada Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego została powołana przez marszałka województwa w 2005 r. Jej członkowie wybierani są na roczną kadencję. To przedstawiciele młodzieżowych rad i miast, organizacji pozarządowych prowadzących działania na rzecz młodzieży oraz organizacji studenckich, a także szkół ponadpodstawowych. Rada w obecnej kadencji – 2020, liczy 40 członków.

I spotkanie Rady Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

kadencja 2020

Piątek, 28 lutego 2020 r., godz. 13

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego

Ul. Mickiewicza 41, sala sesyjna

To top