Młodzież z Ukrainy przystąpi do egzaminu dojrzałości. – Matura w I LO w Białym Borze zgodnie z planem  

Pandemia koronawirusa sparaliżowała wiele dziedzin życia. Zamknięto m.in. granice i szkoły. To trudny czas dla uczniów placówek oświatowych o charakterze międzynarodowym, którzy po wprowadzeniu stanu epidemii wyjechali w swoje rodzinne strony, a teraz chcą wrócić np. na egzaminy dojrzałości. Groźba nieprzystąpienia do matur wisiała nad obywatelami Ukrainy uczęszczającymi do I Liceum Ogólnokształcącego im. Tarasa Szewczenki w Biały Borze. Dzięki wspólnym wysiłkom władz samorządu województwa, konsula honorowego Ukrainy w Szczecinie, dyrekcji placówki i Straży Granicznej w Dorohusku udało się rozwiązać patową sytuację.

Ukraińska młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego im. Tarasa Szewczenki w Biały Borze przystąpi do tegorocznych matur zaplanowanych od 8 do 29 czerwca. Uczniowie po uzyskaniu stosownych zgód przekroczyli w czwartek popołudniu, 21 maja br. granice w Dorohusku i dotarli transportem zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski do Białego Boru.

Jako samorząd województwa jesteśmy organem prowadzącym dla placówki w Biały Borze, dlatego nie wyobrażaliśmy sobie pozostawienia ukraińskich uczniów bez niezbędnej pomocy. Wraz z Pełnomocnikiem Marszałka ds. Oświaty Jerzym Kotlęgą, Konsulem Honorowym Ukrainy w Szczecinie Henrykiem Kołodziejem i dyrektor szkoły Dorotą Stefańską-Drzewiecką udało się dopiąć wszelkich formalności oraz zorganizować transport. Szybkie decyzje i owocna współpraca pozwoli na przystąpienie młodzieży do jednego z najważniejszych egzaminów w życiu – mówi członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Stanisław Wziątek.

Przed egzaminem dojrzałości uczniowie z Ukrainy przejdą jednak przymusową kwarantannę. Decyzją szczecineckiego sanepidu będzie to internat białoborskiej szkoły.

I Liceum Ogólnokształcące im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze to jedna z sześciu jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest samorząd województwa. Uczęszcza do niej 56 uczniów. To mniejszość narodowa ukraińska, jak i Ukraińcy. Spośród obywateli Ukrainy w roku szkolnym 2019/2020 szkołę ukończyło sześć osób. Pięć z nich przystąpi za kilkanaście dni do egzaminów maturalnych.

Biuro Prasowe

Gabinet Marszałka

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

To top