Międzyzdrojska policja w nowej siedzibie

Na dzień 6 lutego zaplanowano oficjalne otwarcie nowej siedziby Komisariatu Policji w Międzyzdrojach przy ul. Kopernika 2. Nowy komisariat po remoncie prowadzonym przez Komendę Wojewódzka Policji w Szczecinie mieści się w obiekcie dawniej zajmowanym przez Straż Graniczną.

Jak powiedziała komendant międzyzdrojskiej policji podkomisarz Bernadetta Kujda uroczystość otwarcia nowego komisariatu przy ul. Kopernika 2, z udziałem zapowiadanego grona gości nastąpi we czwartek 6 bm. o godzinie 13.00. Dotychczasowa siedziba Komisariatu Policji w Międzyzdrojach zlokalizowana była przy ul. Mickiewicza 14. Budynek nie spełniał obowiązujących aktualnie standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych w obiektach służbowych policji.

30 maja 2014 r. Starosta Kamieński wydał decyzję o przekazaniu nieruchomości umiejscowionej przy ul. Kopernika 2 w Międzyzdrojach przez Morski Oddział Straży Granicznej na rzecz Komedy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. W 2015 roku  została podpisana umowa dotycząca przebudowy nowej siedziby KP w Międzyzdrojach. Zakończenie prac oraz odbiór budynku odbył się we wrześniu 2019 roku.  Środki na inwestycję w całości pochodziły z budżetu Policji. Całkowity koszt przebudowy wyniósł 2 258 546,02 zł. W ramach dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 200 tys zł., wykonane zostały prace termomodernizacyjne.

Nowa siedziba Komisariatu Policji w Międzyzdrojach –  to budynek główny trzykondygnacyjny z podpiwniczeniem. W piwnicy znajdują się pomieszczenia magazynowe oraz pomieszczenia techniczne. Na parterze natomiast umiejscowiono pomieszczenia zespołu dyżurnych, pokoje wydziału prewencji i ruchu drogowego, serwerownię, a także pomieszczenia sanitarne i socjalne. Na I piętrze znajduje się pokój komendanta wraz z sekretariatem i zapleczem socjalnym, sala odpraw, pokoje wydziału kryminalnego, pokoje pracowników administracyjnych oraz pomieszczenia sanitarno-socjalne.

Komisariat spełni teraz wszystkie standardy, właściwe dla takich obiektów. Nowa siedziba zdecydowanie poprawi warunki obsługi obywateli oraz komfort pracy 15. międzyzdrojskich policjantów i 2. pracowników cywilnych komisariatu, co bez wątpienia przełoży się na efekty ich pracy.

Adam Szczodry

Sekretarz Gminy

To top