Międzyzdroje – WPŁATY GOTÓWKOWE W ODDZIALE PKO BP I W KASIE URZĘDU MIEJSKIEGO

Uprzejmie informujemy, że od poniedziałku, 04.05.2020 r.  przywrócona została bezpłatna obsługa kasowa  w Oddziale PKO BP,  który obsługuje naszą Gminę. Natomiast od środy, 06.05.2020, ponownie zostanie otwarta kasa w Urzędzie Miejskim, przy zachowaniu ogólnie stosowanych środków bezpieczeństwa, związanych z funkcjonującą w dalszym ciągu pandemią.

Możliwość wpłat, bez opłat i prowizji za podatki i opłaty lokalne w Oddziale PKO BP przy ul. Gryfa Pomorskiego 21 będzie możliwa, w każdy dzień roboczy lub od poniedziałku do piątku od godz. 9.00-15.00. Kasa Urzędu Miejskiego będzie czynna również we wszystkie dni robocze w godz. 11.00 – 14.00.

Ponowne otwarcie kasy na terenie Urzędu Miejskiego nie powoduje całkowitego otwarcia Urzędu, ponieważ nadal utrzymane zastają ograniczenia, które szczegółowo określa Zarządzenie Nr 87/SEK/2020 Burmistrza Międzyzdrojów z 4 maja 2020 r. (patrz Zarządzenie). Nadal pozostaje podstawowa zasada obsługi przy specjalnie przygotowanym stanowisku, na umówioną godzinę przy wejściu do sali obrad Rady Miejskiej, dla spraw wymienionych w w/w Zarządzeniu Burmistrza.

Na potrzeby obsługi kasowej główne drzwi do Urzędu Miejskiego będą otwierane, w celu dokonania przy okienku kasowym operacji gotówkowych tylko przez 1 osobę, wyposażoną w maseczkę i rękawiczki. Proszę o dostosowanie się do tych wymogów i nietworzenie niepotrzebnych kolejek. Tym bardziej, że od 28 kwietnia 2020 funkcjonuje Uchwała Nr XXI/232/20 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach, która upoważnia Burmistrza do nienaliczania opłaty prolongacyjnej, w przypadku decyzji wydawanych na wniosek złożony w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z Covid-19, albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.  W celu priorytetowej obsługi w ten sposób naszych Seniorów (osoby + 60 lat) w godzinach 11.00-13.00 kasa będzie dostępna tylko dla tej grupy mieszkańców naszej Gminy

Przypominamy jednocześnie, że najbezpieczniejszą i najszybszą formą płatności są wpłaty z wykorzystaniem aplikacji internetowych. Członków rodzin, znajomych osób, które nie mają dostępu do usług internetowych (szczególnie osób starszych), bardzo prosimy o wsparcie tych osób w tym czasie, kiedy wpłaty gotówkowe wiążą się z niepotrzebnym dodatkowym niebezpieczeństwem zarażenia wirusem zarówno dla osób wpłacających jak i dla osób przyjmujących wpłaty.

Licząc na Państwa zrozumienie i współpracę, przekazuję wyrazy uszanowania

Adam Szczodry – Sekretarz Gminy

 

To top