Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Warto pomagać!

Są tam, gdzie potrzebna jest bezinteresowna pomoc, dobra wola, społeczny głos. Ich zaangażowanie widoczne jest w każdej sferze życia. 5 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. – Dziękuję za waszą energię, pasję i chęć do działania, szczególnie w czasie pandemii – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów trzydzieści pięć lat temu jako wyraz oficjalnego docenienia pracy wolontarystycznej. Od tego czasu 5 grudnia jest świętem wszystkich niosących bezinteresownie pomoc – wolontariuszy i wolontariuszek, którzy udzielają się społecznie, pomagają rodzinom znajdującym się w kryzysie, wspierają seniorów i osoby przewlekle chore, opiekują się zwierzętami, ale i organizują ciekawe zajęcia dla dzieci czy wydarzenia kulturalne. To też działalność ochotniczych straży pożarnych, klubów sportowych, kół gospodyń wiejskich czy spółdzielni socjalnych.

Zaangażowanie społeczne wolontariuszek i wolontariuszy zasługuje na szczególne uznanie i docenienie. To nieocenione wsparcie dla organizacji pozarządowych, które są najbliżej spraw mieszkanek i mieszkańców Pomorza Zachodniego. Dziękuję za waszą energię, pasję i chęć do działania, szczególnie w czasie pandemii. Dalej będziemy rozwijać wolontariat na Pomorzu Zachodnim, zwłaszcza w nowym wydaniu Programu Społecznik, który obecnie przygotowujemy – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Więcej informacji dot. planowanych spotkań, realizowanych projektach: http://www.wzp.pl/biuro-prasowe/biuro-prasowe/aktualnosci/miedzynarodowy-dzien-wolontariusza-warto-pomagac

Fot. Stowarzyszenie POLITES

 

To top