02-08-2016 » Powiat i region

Marszałkowie na Pomorzu Zachodnim

Konwent Marszałków Województw RP. Centrum Dialogów Przełomy, Szczecin, 02 sierpnia 2016 r.
Pomorze Zachodnie w 2016 roku trzykrotnie będzie gościć Konwent Marszałków Województw RP. Pierwszy z konwentów rozpoczął się dziś, we wtorek 2 sierpnia 2016 roku w Szczecinie. Samorządowcy podejmą m.in. tematykę nowego prawa wodnego i opóźnień legislacyjnych Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.

– Będziemy dyskutować o tym, jak dobrze, mądrze i efektywnie rozwijać nasze regiony. Będziemy mówić o roli samorządów i wyzwaniach, jakie przed nimi stoją. Rozwój naszych małych ojczyzn nie zależy tylko od nas, ale także od gmin, powiatów i strony  rządowej. Chcemy wsłuchiwać się w różne głosy i prowadzić otwarty dialog. Wierzę, że w Szczecinie nam się to uda – mówił podczas otwarcia konwentu marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Konwent Marszałków ustanowiony został prawie 20 lat temu. Po raz pierwszy poza Warszawą odbył się właśnie w Szczecinie. – Dzisiaj historia zatacza koło i jako marszałek województwa po raz pierwszy  mam zaszczyt przejąć  Laskę Marszałkowską po moich znakomitych nieżyjących już poprzednikach – marszałku Zbigniewie  Zychowiczu i Władysławie Husejce – zaznaczył marszałek Olgierd Geblewicz.

Obrady pierwszego dnia Konwentu odbywają się w Centrum Dialogu Przełomy. W części plenarnej marszałkowie rozmawiają o nowym prawie wodnym i opóźnieniach legislacyjnych Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 (wystąpienia m.in. wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Jarosława Rzepy). Tego dnia marszałkowie będą głosować nad przyjęciem 7 stanowisk, związanych m.in. z ochroną zdrowia, wsparciem dla kultury instytucjami kultury, prawem łowieckim i ochroną przyrody (szczegóły na stronie http://konwent.wzp.pl/).

Drugiego dnia Konwent obradować będzie w Hotelu Dana Business & Conference. Tego dnia dyskusje będą się koncentrowały wokół zmian w systemie ochrony zdrowia i systemie edukacji w Polsce. Jednym z punktów programu jest również prezentacja przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego pierwszego krajowego systemu jakości żywności „Jakość Tradycja” – jedynego systemu certyfikacji produktów regionalnych i tradycyjnych, wpisanego do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i notyfikowanego przez Komisję Europejską.

Województwo Zachodniopomorskie przewodniczy Konwentowi Marszałków Województw RP przez całą drugą połowę 2016 roku. W tym czasie nasz region gościć będzie obrady konwentu trzy razy: w Szczecinie (2-3 sierpnia 2016 r.), w Luboradzy k. Połczyna-Zdroju (28-30 września 2016 r.) oraz Kołobrzegu (21-23 listopada 2016 r.).

Pomorze Zachodnie po raz trzeci staje na czele Konwentu Marszałków RP. Wcześniej przewodziło konwentowi w 1999 i 2008 roku.

Bieżące informacje o Konwencie Marszałków RP w Szczecinie dostępne są na stronie http://konwent.wzp.pl/

Forum Marszałków

Konwent Marszałów RP zawiązany został równolegle z powstaniem samorządu na szczeblu województwa. Narodziła się wówczas potrzeba utworzenia forum, którego rolą byłoby działanie na rzecz efektywnej realizacji polityki rozwojowej i społecznej w regionach. Od 1999 roku takim forum jest Konwent Marszałków Województw RP, w skład którego wchodzą marszałkowie wszystkich województw RP, a jego posiedzenia odbywają się zawsze na terenie województwa, którego marszałek aktualnie przewodniczy Konwentowi.

Konwent Marszałków Województw RP (Rada Programowa) jest organem opiniodawczo-doradczym Związku Województw RP. Konwent analizuje i opiniuje propozycje zmian legislacyjnych oraz omawia aktualne problemy samorządów województw. Posiedzenia kończą się wypracowaniem wspólnych stanowisk, które następnie kierowane są do właściwych urzędów i instytucji centralnych. Głos Konwentu Marszałków RP wielokrotnie przyczynił się i nadal się przyczynia do wypracowania cennych koncepcji i zmian zarówno organizacyjnych, jak i ustawodawczych.

Marek Mucha

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *