Marszałek zwraca się do Ministra Obrony Narodowej: lotnisko w Zegrzu Pomorskim potrzebne cywilom

Zarząd Województwa Zachodniopomorskie zwrócił się z prośbą do Ministerstwa Obrony Narodowej o umożliwienie dalszego korzystania z lądowiska wojskowego w Zegrzu Pomorskim dwóm aeroklubom z Koszalina, które dotychczas tam funkcjonowały: Aeroklubowi Ziemi Koszalińskiej oraz Aeroklubowi Koszalińskiemu.

W sierpniu do marszałka o wsparcie w tej sprawie zwrócili się prezesi aeroklubów, Zbigniew Furmanowicz oraz Robert Gaj. Teren lotniska został przekazany przez władze powiatu koszalińskiego do Ministerstwa Obrony Narodowej i aerokluby aktualnie nie mają możliwości korzystania z obiektu.

Aerokluby działały tam od wielu lat, kształciły pilotów, jednocześnie zabezpieczając istniejącą na lądowisku infrastrukturę m.in. poprzez wykaszanie zielni, konserwacje torowisk i uzupełnianie ubytków w nawierzchni.

Po wieloletnim okresie użytkowania aeroklubom została wypowiedziana umowa użyczenia lądowiska i tym samy obie jednostki straciły możliwość realizowania swoich statutowych celów. Nie zostało wskazane inne lądowisko ani miejsce do przechowywania samolotów.

Lądowisko było też jedynym w okolicy obiektem umożliwiającym loty biznesowe i turystyczne, co sprzyjało rozwojowi gospodarczemu regionu. Ruch lotniczy obcych statków powietrznych obsługiwany był właśnie przez aerokluby.

W ocenie aeroklubów dotychczas dzierżawiony obszar nie będzie kolidować z działalnością jednostki wojskowej.

 

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

To top