Marszałek wspiera zachodniopomorskie uczelnie wyższe w walce z COVID-19

Innowacyjny zestaw wspomagania rehabilitacji układu oddechowego, mobilna stacja sterylizacji, prototyp przyłbicy ochronnej, bezpieczny transporter materiału zakaźnego, Eye-COVID, procedury postępowania z biologicznym materiałem dowodowym oraz innowacyjne kombinezony. Projekty zachodniopomorskich uczelni wyższych realizowane w walce z COVID-19 uzyskały wsparcie w projekcie Proto_Lab. To specjalnie uruchomione  fundusze unijne z Programu Regionalnego, które są częścią Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego. Inicjatywa marszałka Olgierd Geblewicza wspiera jednostki akademickie, które pomagają w walce pandemią koronawirusa.


– Trudne warunki i okoliczności czasu pandemii, to wyzwanie dla innowacyjnej myśli naukowej. Dzięki elastyczności Komisji Europejskiej mogliśmy uruchomić wsparcie dla uczelni wyższych, które zaangażowały się w walkę z pandemią COVID-19 na Pomorzu Zachodnim. Ta pomoc okazała się bezcenna i była odpowiedzią na zagrożenie, do którego nie sposób było się przygotować. Inicjatywy Politechniki Koszalińskiej, Uniwersytetu Szczecińskiego, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego czy Akademii Sztuki w Szczecinie są bardzo budujące –
mówi marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Pierwsze uczelnie już podpisały umowy o dofinansowanie

Mobilna Stacja Sterylizacji – to projekt Uniwersytetu Szczecińskiego wsparty kwotą 149 996 zł. Działanie umożliwi skonstruowanie urządzenia do sterylizacji środków ochronnych dla szpitali czy służb. Kolejny projekt ze wsparciem w ramach Proto_Lab, to aplikacja, którą opracuje Akademia Sztuki w Szczecinie. Oprogramowanie ułatwi rehabilitację w przewlekłych chorobach układu oddechowego pacjentów z COVID-19, a także rehabilitację pulmonologiczną czy monitorowanie wydolności oddechowej. Wsparcie dla uczelni wynosi 107 456 zł. Autorem trzeciego z dofinansowanych projektów jest Politechnika Koszalińska, która opracowała prototyp przyłbicy ochronnej wielorazowego użytku dla pracowników służb medycznych, ratowniczych czy mundurowych. Wsparcie wyniesie 135 796 zł.

Kolejne projekty z decyzją o dofinansowaniu

– Bezpieczny transporter materiału zakaźnego (Uniwersytet Szczeciński, 149 996,00 zł)

– Eye-COVID – informatyczne wsparcie w szacowaniu ryzyka zagrożenia zakażeniem SARS-CoV-2 (Pomorski Uniwersytet Medyczny 149 545 zł)

– Analiza zagrożenia zarażeniem wirusem SARS CoV-2 podczas działań na miejscu zdarzeń o charakterze kryminalnym i masowym oraz postępowania z materiałem biologicznym materiałem dowodowym i zwłokami (Pomorski Uniwersytet Medyczny, 149 985,00 zł)

– Zaprojektowanie i przygotowanie innowacyjnych prototypów kombinezonów ochronnych w kontekście działań prewencyjnych związanych z pandemią COVID-19 (Akademia Sztuki, 49 489,00 zł)

PROTO_LAB trwa dalej

Jeszcze do 30 czerwca  zachodniopomorskie uczelnie mogą aplikować o granty w tzw. I komponencie (do 150 tys. zł na 3 m-ce), czyli dla zespołów badawczych na tworzenie, testowanie i weryfikację pomysłów, testowanie prototypów w warunkach rzeczywistych oraz na certyfikację niezbędną dla pilnego uruchomienia produkcji prototypowych rozwiązań.

Kolejnym krokiem Proto_Lab będzie uruchomienie komponentu II, który pozwoli na zakończenie projektów i stworzenie prototypów do testowania rozwiązania w warunkach rzeczywistych przy współpracy np. z jednostkami medycznymi czy ratowniczymi.

Pula środków to 5 mln zł, a uczelnie nie są zobowiązane do wkładu własnego. Za wydatki kwalifikowane uznaje się również te zrealizowane już od 1 lutego br., dzięki czemu fundusze unijne mogą pokryć wydane już pieniądze na produkcję środków ochrony osobistej. Wsparcie finansowe jest uruchamiane w ramach działania 1.18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Projekt Proto_Lab to zestaw wsparcia dla uczelni wyższych w ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego.

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

To top