Marszałek Olgierd Geblewicz wzywa do ratowania ST3 Offshore i ponawia ofertę pomocy w poszukiwaniu inwestora

Marszałek Olgierd Geblewicz po raz kolejny oferuje wsparcie w poszukiwaniu inwestora dla ST3 Offshore. W specjalnym liście skierowanym do MS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. wskazuje, że w jego ocenie państwowy właściciel nowoczesnej fabryki do produkcji morskich wież wiatrowych nie podejmuje żadnych efektywnych działań, które uzdrowiłyby sytuację firmy i utrzymały miejsca pracy. O takie działania marszałek apeluje od 2017 r.

To miała być perełka na międzynarodowym rynku offshorowym, prawdziwa wizytówka Szczecina i Pomorza Zachodniego, unikalna z uwagi na posiadaną infrastrukturę techniczną oraz wyjątkowe kompetencje pracowników. Tak w liście do właściciela ST3 Offshore, MS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. marszałek Olgierd Geblewicz opisuje przedsiębiorstwo. ST3 Offshore to jeden z najbardziej skomplikowanych projektów inwestycyjnych w historii Pomorza Zachodniego. Jego finalizacja wymagała m.in. zbudowania mostu łączącego lewy brzeg Odry z wyspą Ostrów Brdowski, którego budowę Samorząd Województwa wsparł kwotą 32 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013. Również Samorząd Województwa mocno lobbował za kosztownym podniesieniem linii energetycznych nad torem wodnym, które ograniczały możliwości produkcyjne przedsiębiorstwa.

Od 2017 r. pomimo licznych oficjalnych zapytań marszałka Olgierda Geblewicza, zarząd firmy i jej właściciel nie informowali o pogarszającym się stanie organizacyjnym, czy finansowym. Nigdy też nie skorzystaliście Państwo z naszej oferty pomocy chociażby w poszukiwaniu inwestora branżowego poprzez komórki organizacyjne będące w gestii Marszałka takie jak Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, obecnie Centrum Inicjatyw Gospodarczych, czy Pełnomocnika do spraw gospodarki morskiej – zaznaczył marszałek Olgierd Geblewicz w piśmie do właściciela firmy i Rządu RP.

Samorząd Województwa aktywnie angażował się w działania dotyczące ST3 Offshore. Efektem były m.in. regularna komunikacja z kolejnymi zarządami ST3 Offshore, omówienie problemów firmy w ramach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, regularny udział Pełnomocnika marszałka województwa zachodniopomorskiego do spraw gospodarki morskiej w obradach Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Sejmie, a także utrzymywanie przez Pełnomocnika kontaktu ze wszystkimi zarządami ST3 Offshore i Funduszem Inwestycyjnym Mars, z wierzycielami oraz ich przedstawicielami prawnymi, dostawcami oraz pracownikami spółki. Pełnomocnik badał także zainteresowanie firmą ze strony potencjalnych inwestorów zagranicznych, a także opracował koncepcję ratowania ST3, zapoznał z nią TFI Mars i opublikował dokument w mediach społecznościowych.

Złożenie przez firmę wniosku o upadłość i opóźnienia w płatnościach dla pracownikach, zbiegły się z oficjalnymi rządowymi deklaracjami o dzierżawie fabryki i wznowieniu produkcji w innej formie. Sytuacja mocno niepokoi zachodniopomorskiego marszałka.

Niestety, klucz do rozwiązania tej sytuacji pozostaje wyłącznie w rękach właściciela spółki oraz polskiego rządu. Stąd moje kategoryczne wezwanie o jak najpilniejsze zajęcie się dramatyczną sytuacją w ST3 Offshore – pisze marszałek Olgierd Geblewicz i jeszcze raz podkreśla, że – Ze swojej strony deklaruję pełne wsparcie i pomoc w działaniach, które mogą uratować ST3 Offshore oraz jej załogę przed upadkiem i zwolnieniami.

Marszałek wierzy, że przy dobrej woli i zaangażowaniu właściciela oraz polskiego rządu, uda się uratować ten unikatowy i nowoczesny zakład produkcyjny. List został skierowany do Prezesa Zarządu MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Witolda Wójcickiego, oraz przesłany do wiadomości Premiera RP Mateusza Morawieckiego, Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina oraz Wojewody Zachodniopomorskiego Tomasza Hinca.

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

To top