Marszałek doceni dobrą współpracę. Można zgłaszać propozycje

Ten konkurs jest dla nas jak drogowskaz – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Rusza ósma edycja „Samorządowego Lidera Współpracy z NGO 2020”. Do 2 marca Urząd Marszałkowski przyjmuje zgłoszenia.

Konkurs województwa zachodniopomorskiego promuje najlepsze rozwiązania i dobre praktyki w zakresie finansowej i pozafinansowej współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Marszałek Olgierd Geblewicz podkreśla, że tych form w regionie jest coraz więcej:

To już nie tylko otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych i rady działalności pożytku publicznego, ale też budżety obywatelskie, konkursy na wkłady własne, tematyczne zespoły robocze, powoływanie pełnomocników, organizacja wspólnych wydarzeń.

Przedmiotem konkursowej oceny będzie współpraca prowadzona przez zachodniopomorskie jednostki samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. Zgłoszenie do konkursu może być dokonane zarówno z inicjatywy JST, jak i organizacji pozarządowej.

Ten konkurs jest dla nas jak drogowskaz, ponieważ wskazuje oczekiwane kierunki współpracy z organizacjami pozarządowymi. A te, jak dobrze wiemy, są dla samorządów niezastąpionym partnerem. Z tego względu konsekwentnie pokazujemy i promujemy najlepsze praktyki współdziałania zachodniopomorskich samorządów z NGO’ sami. To dobra lekcja dla nas wszystkich – ocenia Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

JST będą oceniane w trzech grupach jednostek: powiaty i miasta na prawach powiatu, gminy liczące powyżej 15 tys. mieszkańców, gminy liczące poniżej 15 tys. mieszkańców. Samorząd, który zwycięży w konkursie otrzyma statuetkę oraz nagrodę w wysokości 5 000 zł, z przeznaczeniem na realizację działań na rzecz wsparcia organizacji pozarządowych.

Urzędnicy marszałka na konkursowe zgłoszenia czekają do 2 marca 2020 r. (decyduje data wpływu formularza). Wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Wydziału Współpracy Społecznej (konkurs koordynuje Biuro ds. organizacji pozarządowych).

W ubiegłym roku tytuł „Samorządowego Lidera Współpracy z NGO 2019” otrzymała: Gmina Miasto Szczecin (Powiat i miasto na prawach powiatu), Gmina Miasto Sianów (Gmina licząca poniżej 15 tys. mieszkańców), Gmina Pyrzyce (Gmina licząca powyżej 15 tys. mieszkańców). Samorządy nagrody przeznaczyły na kolejne działania. W Szczecinie został zorganizowany konkurs ,,Pozarządowy Szczecin”, do którego realizacji zaproszono Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3. Wyróżniono organizacje pozarządowe, które przeprowadziły ciekawe społeczno-obywatelskie akcje. W swoich kategoriach zwyciężyło Stowarzyszenie Wywrotka za projekt ,,Kajakowy Eko-patrol” oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddział w Szczecinie za projekt ,,Kryminalny Szczecin”.

Gmina Sianów przeznaczyła nagrodę na współorganizację Powiatowego Dnia Organizacji Pozarządowych, a Gmina Pyrzyce na zakup nowego sprzętu sportowego.

Zwycięzców tegorocznej edycji, jak co roku, poznamy podczas Zachodniopomorskiego Forum Pełnomocników ds. NGO.

Biuro prasowe

Urzędu Marszałkowskiego

To top