04-01-2019 » Powiat i region

Mały ZUS tylko do 8 stycznia 2018

8 stycznia 2019 r. mija termin na zgłoszenie przedsiębiorcy do niższych ubezpieczeń.

Od 1 stycznia 2019 roku osoby, które  prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą na małą skalę mogą płacić niższe, proporcjonalne do przychodu składki na ubezpieczenie społeczne (tj. emerytalnego, rentowego, chorobowego i wypadkowego). Składkę na ubezpieczenie zdrowotne należy płacić w pełnej wysokości.

Niższe składki ZUS będą mogli płacić przedsiębiorcy, którzy osiągnęli w 2018 roku przychód nie wyższy niż 63 tys. zł. Im niższy przychód w poprzednim roku, tym niższe składki.

Aby skorzystać w danym roku z „małego ZUS”, trzeba prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Przypomnijmy, że do końca 2018 r. przedsiębiorcy (wszyscy) płacili taką samą składkę ZUS, bez względu jakie mieli przychody. Miesięcznie było to 1232,16 zł.
Wprawdzie istnieje opcja, że można płacić niższe składki (520 zł za ubezpieczenie społeczne i zdrowotne), dotyczy to jednak tylko osób, które zakładają firmę po raz pierwszy.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *