Maksymalne ceny energii – sprawdź co musisz wiedzieć!

W związku z wejściem w życie Ustawy z 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku prosimy o zapoznanie się z materiałem dostępnym na stronie: enea.pl/maksymalne-ceny-energii
Ustawa gwarantuje ceny maksymalne na 2023 rok między innymi dla odbiorców uprawnionych, w tym mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r.
– Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162, z późn. zm.), producentów rolnych, jednostek samorządu  terytorialnego lub podmiotów świadczących na rzecz tych jednostek usługi oraz innych podmiotów wskazanych w Ustawie.

Jeżeli jesteście Państwo odbiorcą uprawnionym i chcecie skorzystać z ceny maksymalnej to należy do 30 listopada 2022 r. złożyć oświadczenie, którego wzór dostępny jest pod powyższym adresem.

Jeżeli jesteście Państwo odbiorcą uprawnionym i chcecie skorzystać z ceny maksymalnej to należy do 30 listopada 2022 r. złożyć oświadczenie, którego wzór dostępny jest pod powyższym adresem.

Aby skorzystać z ceny maksymalnej w 2023 roku:

Sprawdź czy jesteś odbiorcą uprawnionym.
Wypełnij Oświadczenie

Proponujemy wypełnić Oświadczenie w wersji elektronicznej. W tym celu, żeby uniknąć błędu wydruku należy pobrać Oświadczenie ze strony enea.pl/maksymalne-ceny-energii zapisać na dysku lokalnym, a następnie wypełnić i podpisać.

Złóż podpisane Oświadczenie zgodnie z informacjami zamieszczonymi na naszej stronie internetowej.


Pozdrawiamy serdecznie

Zespół Enea

To top