Lokalnie na rzecz ekoenergetyki. Do kogo trafią nagrody „ZIELONEGO FENIKSA”?  

Pięciu zachodniopomorskich laureatów otrzyma medale i dyplomy w ramach regionalnego „Zielonego Feniksa”. To nagroda przyznawana osobom, firmom czy instytucjom działającym lokalnie na rzecz ekoenergetyki. Gratulacje zwycięzcom przekaże 25 marca br. w Netto Arenie wicemarszałek Tomasz Sobieraj.

Nagroda przyznawana jest pod auspicjami Fundacji Na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki „ZIELONY FENIKS”, która to wspiera wszelkie organizacje społeczne, samorządowe i biznesowe w zakresie popularyzacji i wdrażania nowoczesnych rozwiązań dotyczących odnawialnych źródeł energii, energooszczędności, paliwa alternatywach oraz ekologicznej utylizacji odpadów.

Regionalna Komisja Konkursowa „ZIELONY FENIKS” w Szczecinie, aby docenić wkład osób, firm i instytucji działających lokalnie na rzez szeroko rozumianej ekoenergetyki, jako pierwsza w Polsce podjęła współpracę z Fundacją Na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki „ZIELONY FENIKS” .

Regionalna nagroda ZIELONEGO FENIKSA przyznawana jest w następujących kategoriach:

  1. Nagroda za zasługi we wspieraniu i upowszechnianiu idei ekoenergetyki (wsparcie polityczne, prawne, finansowe ,edukacja, seminaria, publikacje),
  2. Nagroda za osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekoenergetyki (realizacja),

III. Nagroda za osiągnięcia naukowe, badawcze w zakresie ekoenergetyki,

  1. Nagroda specjalna za całokształt osiągnięć w rozwoju polskiej ekoenergetyki.

W III edycji konkursu przyznano pięć nagród głównych oraz jedno wyróżnienie.

Członkowie Regionalnej Komisji Konkursowej „ZIELONY FENIKS”:

– wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj, przewodniczący komisji,

– prezes Fundacji na rzecz rozwoju ekoenergetyki „Zielony Feniks” Jacek Walski, wiceprzewodniczący komisji,

– dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Marszałkowskiego WZ Mariusz Sikora, członek komisji,

– p.o. dyrektora Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej WZ Leszek Jastrzębski, członek komisji,

– kierownik w Wydziale Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Marszałkowskiego WZ Marzena Budnik-Ródź, członek komisji,

– adiunkt na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Instytut Nauk o Morzu i Środowisku na  Uniwersytecie Szczecińskim dr Małgorzata Świątek, członek komisji,

– pracownik Wydziału Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Marszałkowskiego WZ Marlena Ballak, sekretarz komisji

Wręczenie regionalnych nagród „Zielony Feniks” to jeden z punktów konferencji ODNAWIALNE ZRÓDŁA ENERGII SZANSA ZRÓWNOWAZONEGO ROZWOJU REGIONU „Prosumenci w Polsce” organizowanej przez Żeglugę Szczecińską i Urząd Marszałkowski WZ (program w załączeniu).

Wręczenie regionalnych nagród „Zielony Feniks”

Piątek, 25 marca 2022, godz.13.30

Hala główna targów

(podest otwarcia targów)

Netto Arena Szczecin

  1. Szafera 3/5/7

Biuro Prasowe

Gabinet Marszałka

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

To top