Lepsze planowanie to efektywniejsze inwestycje – tworzymy unikalny monitoring na pograniczu

Większa wiedza o rynku pracy, planowanie inwestycji infrastrukturalnych w odpowiedzi na realne potrzeby, pełniejsze informacje o pasażerach kolejowych, transgraniczny rozwój kolei metropolitalnej. Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego stworzy „Model transgranicznego monitoringu”, który pozwoli na wykorzystanie innowacyjnych sposobów pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina, zarówno po stronie polskiej jak i niemieckiej.

Jako samorządowcy czujemy odpowiedzialność za rozwój współpracy na pograniczu polsko-niemieckim. Im więcej spotkań, im więcej wspólnej dyskusji, im więcej pomysłów, tym będzie nam się lepiej żyło. Transgraniczny rozwój często utrudniają różne systemy prawne, w których mieszczą się działania poszczególnych jednostek. Dzielenie się informacjami i wiedzą na temat trendów i zmian społeczno-gospodarczych zachodzących w Transgranicznym Regionie Metropolitalnym Szczecina pozwoli nam na lepszą diagnozę potrzeb. Łatwiej będzie zharmonizować działania po polskiej i niemieckiej stronie – mówi marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Planowanie przestrzenne, gospodarka, partnerstwo miejsko-wiejskie czy mobilność, to wyzwania, które można efektywniej rozwiązać dzięki współpracy polsko-niemieckiej. Idea Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina wymaga skuteczniejszego łączenia potencjałów po obu stronach Odry. Ułatwić ma to projekt „Model  transgranicznego monitoringu”, który pozwoli na zebranie rzetelnych dowodów o potencjałach i powiązaniach regionu przygranicznego.

Szeroka współpracy różnych instytucji umożliwi dostarczenie aktualnych danych o rynku pracy m.in. w branży turystycznej w relacjach transgranicznych. Statystyki ułatwią rozwój produktów regionalnych, wnikliwsze analizy rozwoju sieci tras rowerowych, udoskonalenie oferty rekreacyjnej i turystycznej. Projekt umożliwi lepsze planowanie inwestycji z wykorzystaniem środków unijnych. Łatwiej będzie również zbadać odziaływanie Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej po stronie niemieckiej czy sprawdzić potoki pasażerskie w transgranicznych przewozach i potencjalne efekty rozbudowy trasy kolejowej Berlin-Szczecin. Dane pozwolą także tworzenie transgranicznego brenchmarkingu. Dzięki współpracy wytworzy się swoista polsko-niemiecka sieć, a Region Metropolitalnego Szczecina ma szansę na stanie się obszarem o  rzeczywistym transgranicznym charakterze. Monitoring danych uzupełnią cykliczne transgraniczne konferencje, prezentujące informacje o kondycji Regionu i jego kierunkach rozwoju.

Warty ponad 1,6 mln zł projekt „Model transgranicznego monitoringu – innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina” został w 85% wsparty środkami Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska. Działanie stanowi praktyczne wdrożenie Koncepcji Rozwoju Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina z 2015 r. Partnerami projektu są Wspólny Wydział Planowania Berlina i Brandenburgii, Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Urząd Związku Gmin w Gartz nad Odrą, Kancelaria Stanu Meklemburgii Pomorza Przedniego, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Urząd Planowania i Rozwoju Przestrzennego Pomorza Przedniego, Federalny Instytut ds. Budownictwa, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Ministerstwo Sprawiedliwości, Spraw Europejskich i Ochrony Konsumentów Brandenburgii, Gmina Miasto Szczecin, Związek Komunalny Euroregionu Pomerania, Miasto Świnoujście, Ministerstwo Energii, Infrastruktury i Digitalizacji Meklemburgii Pomorza Przedniego, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Powiat Vorpommern-Greifswald, Regionalny Związek Planistyczny Uckermark-Barnim

Jeszcze we wrześniu 2019 r. marszałek Olgierd Geblewicz zapowiedział, że rozwoju transgranicznego regionu metropolitalnego  Szczecina powinien być oparty o wykorzystanie kapitału ludzkiego, czyli blisko 1 mln mieszkańców Pomorza Zachodniego, Meklemburgii i Brandenburgii, których obejmuje obszar metropolitalny. Środkiem do tego może być stworzenie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.

– Mamy przed sobą przyszłą perspektywę, znamy doświadczenia europejskie, gdzie EUWT jest wykorzystywane do rozwoju transportu publicznego przez granicę. Tych wyzwań może być więcej. Jako zwolennik pogłębiania współpracy i budowania dobrego miejsca do życia dla naszych dzieci, życzę udanej dyskusji oraz będę wspierał mądra współpracę – wyjaśniał we wrześniu ubiegłego roku Olgierd Geblewicz.

W perspektywie UE na lata 2014-2020 w ramach środków Programu Interreg VA dedykowanych projektom na pograniczu polsko-niemieckim na Pomorzu Zachodnim, w Meklemburgii Pomorzu Przednim i Brandenbrugii zrealizowano ponad 45 projektów, o wartości przekraczającej 130 mln euro. Wśród pozytywnych efektów współpracy można wymienić m.in. objęcie ponad 3 tysięcy uczniów nauczaniem języka sąsiada, czy wczesną diagnostykę i leczenie chorób rzadkich u noworodków, która obejmie docelowo 120 000 polskich i niemieckich dzieci.

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

 

To top