Lepsze drogi dojazdowe do gruntów rolnych. Kolejne samorządy podpisały umowy

Wicemarszałkowie Olgierd Kustosz i Tomasz Sobieraj oraz członkowie zarządu województwa Anna Bańkowska i Stanisław Wziątek, w minionym tygodniu podpisali umowy z kolejnymi, zachodniopomorskimi beneficjentami. Przyznane im wsparcie z budżetu województwa pozwoli na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz zakup sprzętu komputerowego.

Przebudowę przejdzie blisko kilometrowy odcinek drogi w Kolinie. Gmina Dolice na tę inwestycję dostanie ok. 550 tys. zł. Ponad 1,5 mln zł trafi do Gminy Chojna, która przeprowadzi inwestycję dotyczącą przebudowy drogi na trasie Chojna-Kaliska-Godków. Pierwszy etap dotyczy fragmentu o długości 1,6 km.  Drogowe inwestycje z marszałkowskim wsparciem, w wysokości ponad 436 tys. zł, przeprowadzi także Gmina Choszczno. W ramach zadania przebuduje blisko kilometrowy odcinek drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych na trasie Rudniki-Choszczno. – Droga jest obecnie w niezadowalającym stanie technicznym- posiada liczne nierówności, ubytki, wyboje. Z uwagi na wykorzystywanie drogi przez rolników poruszających się ciężkim sprzętem rolniczym, jakość drogi cały czas ulega destrukcji – informował beneficjent. Przebudowany zostanie też ponad kilometr drogi gminnej w Maszkowie. Gmina Sianów otrzyma na tę inwestycję ok. 720 tys. zł.

Nie tylko drogi, ale także sprzęt

Dofinansowanie z budżetu województwa, na mocy podpisanych w ubiegłym tygodniu umów, trafi również do dwóch powiatów: Pyrzyckiego (6 tys. zł) i Myśliborskiego (6 tys. zł). Dzięki temu wsparciu Starostwa Powiatowe mogą zakupić sprzęt komputerowy i oprogramowanie niezbędne m.in. do prowadzenia spraw dotyczących ochrony gruntów rolnych.

Nadmorskie obszary także ze wsparciem

Gmina Wolin przebuduje ponad kilometrowy odcinek drogi w miejscowości Ładzin, na ten cel otrzyma blisko pół miliona dofinansowania. Ponad 1,4 mln zł trafi do Powiatu Kamieńskiego, który przebuduje blisko 1,8 km fragment drogi powiatowej na odcinku Mechowo-Wołowiec oraz zakupi dwa zestawy komputerowe. Przebudowane zostanie również ponad 800 metrów drogi w Śliwinie. Gmina Rewal z budżetu województwa otrzyma na tę inwestycję ok. 550 tys. zł. Gmina Kołobrzeg przebuduje ok. 1,2 km odcinek drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Karcinie. Na ten cel z budżetu województwa otrzyma ok. 550 tys. zł. – To droga polna, szutrowa, nieutwardzona, o złym stanie nawierzchni, który uniemożliwia swobodny dojazd do gruntów rolnych. Nowa, betonowa droga, zostanie wykonana  z płyt drogowych żelbetowych – informował beneficjent. Ponad 536 tys. zł. wsparcia trafi do Gminy Ustronie Morskie. Beneficjent przebuduje drogę gminną w Rusowie na długości blisko 1,8 km. Gmina Darłowo, przy wsparciu w wysokości ponad 400 tys. zł., przebuduje blisko kilometr drogi w miejscowości Barzowice. Zmienią się ulice Polna i Za lasem w Jarosławcu. Gmina Postomino wykona te przebudowy dróg, na łącznej długości ok. kilometra, z blisko pół milionową dotacją.

Zachodniopomorskie gminy i powiaty przebudują w tym roku ze wsparciem samorządu województwa blisko 19 kilometrów dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz zakupią 8 sprzętów komputerowych. Dotacje udzielane przez Urząd Marszałkowski WZ to środki pochodzące z opłat z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej.

To top