01-07-2020 » Powiat i region

Lepsza diagnostyka koronawirusa na Pomorzu Zachodnim Urząd Marszałkowski wdraża program monitorowania i prewencji  epidemii  

5 ośrodków medycznych na Pomorzu Zachodnim wykonujących testy na obecność COVID-19, 50 tys. osób w regionie poddanych badaniom na obecność koronawirusa oraz zakup dodatkowej specjalistycznej aparatury i środków ochrony indywidualnej dla kadry medycznej – to główne założenia Zachodniopomorskiego Programu Monitorowania i Prewencji Epidemii Koronawirusa. Z pakietu prewencyjnych działań mieszkańcy województwa skorzystają już pod koniec wakacji. Urząd Marszałkowski w pełni sfinansuje go ze środków Unii Europejskiej. 

Statystyki dotyczące pandemii koronawirusa nadal przerażają. Prawie 11 mln zakażonych na świecie, ponad 500 tys. zgonów. W Polsce to odpowiednio 35 tys. osób zakażonych i blisko 1,5 tys. ofiar. Na Pomorzu Zachodnim od początku pandemii zmarły 22 osoby, a liczba chorych stale przybywa. Aktualnie mamy 611 potwierdzonych zakażeń. Z tych właśnie powodów, samorząd województwa zdecydował o przyjęciu Zachodniopomorskiego Programu Monitorowania i Prewencji Epidemii SARS-CoV-2 i choroby COVID-19. Zgodnie z jego założeniami jeszcze w bieżącym roku miałoby zostać przeprowadzonych 50 tys. testów serologicznych (badanie krwi), a w przypadku wyniku pozytywnego kolejnych 5 tys. testów molekularnych (wymazy z nosa i gardła). Dobrowolnemu badaniu może się poddać każda osoba w wieku produkcyjnym – kobiety w przedziale 18-59 lat i mężczyźni w przedziale 18-64 lata. To osoby najbardziej narażone na infekcje z powodu wykonywania obowiązków zawodowych, wzmożonych kontaktów międzyludzkich i częstą mobilność.

O takim rozwiązaniu mówiliśmy przy prezentacji zestawów wsparcia w ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego. Zaplanowaliśmy w nim działania oraz środki na sferę zdrowotną, w tym na zwiększenie zdolności diagnostycznej w kierunku Koronawirusa dla mieszkańców regionu. Testy, których w Polsce nadal wykonuje się zbyt mało to dane, a bez nich nie da się określić w jakim momencie epidemii jesteśmy obecnie. Bez testowania nie można opracować w przyszłości bezpiecznej strategii prewencyjnej. Dzięki wynikom badań i całego programu będziemy mogli lepiej przygotować nasze szpitale do walki z wirusem. Na Pomorzu Zachodnim chcemy tę sytuację jako jedni z pierwszych zmienić – podkreśla marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Przedsięwzięcie spełnia bardzo ważne zalecenia Komisji Europejskiej, odnośnie wspólnej walki krajów członkowskich z pandemią Koronawirusa. Wśród nich znalazły m.in. natychmiastowe zwiększenie liczby wykonywanych testów, zwiększenie zdolności placówek do wykonywania badań czy wsparcie dla dodatkowego wyposażenia medycznego. Pozytywnie mówią o nim specjaliści.

Sytuacja epidemiologiczna w regionie jest stabilna. COVID-19 przebiega endemicznie. To dobry moment na podjęcie szerszych działań poznawczych i profilaktycznych dającą odpowiedź na temat liczby przypadków bezobjawowych i przebytych zakażeń SARS-COV2. Termin programu – rok bieżący – jest też odpowiednio krótki i pozwoli na bieżący monitoring sytuacji nie tylko w okresie letnim, w których już obserwujemy napływ osób z południa kraju zakażonych Koronawirusem, ale także w miesiącach jesiennych, gdzie możliwe jest zwiększenie liczby zachorowań. Przedsięwzięcie oceniam wysoko i pozytywnie – napisał w opinii o Programie prof. Miłosz Parczewski, konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych.

W Polsce dotąd zrealizowano ok. 1,5 mln testów molekularnych. W sumie badaniu poddano około 3,5% populacji. W samym województwie zachodniopomorskim wykonano ponad 45 tys. testów. To niecałe 3% ogółu badań przeprowadzonych w naszym kraju. Dla przykładu Niemcy w tydzień zorganizowali sprawny system wykrywania wirusa. Brytyjczycy w ciągu dwóch tygodni podwoili ilość przeprowadzanych testów. Islandia od razu postawiła na powszechne testowanie, a Francuzi od początku badają odporność populacji, aby podjąć właściwe działania strategiczne.

Przeprowadzenie Programu oparte zostanie o 5 wielospecjalistycznych szpitali, w których powstanie 10 punktów konsultacyjno-diagnostycznych. 3 z nich ulokowane będą w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie przy ul. Arkońskiej/Sokołowskiego, który przez ostatnie miesiące stał na pierwszej linii frontu walki z COVID-19 wypełniając przy tym wyjątkowo trudną rolę placówki zakaźnej. Po 2 punkty będą mieć Szpital Zdroje w Szczecinie, Szpital Wojewódzki w Koszalinie oraz Szpital w Gryficach. Jeden punkt zaplanowano w Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie. Najpierw zorganizowana zostanie kampania informująca mieszkańców o możliwości wykonania testu. Pierwsze badania w 10 punktach konsultacyjno-diagnostycznych planuje się przeprowadzić w sierpniu/wrześniu 2020 roku aż do czasu wyczerpania zakontraktowanej liczby 50 tys. testów.

Całkowitą wartość przedsięwzięcia oszacowano na ponad 15 mln zł. Unijne środki pochodzić będą z Europejskiego Funduszu Społecznego będącego w dyspozycji Wojewódzkiego Urzędu Pracy, co nie jest bez znaczenia dla bezpiecznego odmrażania gospodarki w regionie. Proponowane testowanie populacji aktywnej zawodowo umożliwiać będzie bezpieczny powrót do pracy.

Łukasz Jucha

Biuro Prasowe

Gabinet Marszałka

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *