13-03-2018 » Powiat i region

Lek na stwardnienie rozsiane wycofany całkowicie z obrotu

Lek  o nazwie ZINBRYTA ((daklizumabum) stosowany w leczeniu stwardnienia rozsianego został całkowicie wycofany z obrotu w Polsce.  Europejska Agencja Leków uznała  jego stosowanie za zbyt niebezpieczne dla pacjentów.

13 marca 2018 r.  do Głównego Inspektora Farmaceutycznego wpłynął wniosek Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wydanie decyzji o wycofaniu z obrotu Zinbryty w związku z “uzasadnionym podejrzeniem, że stosowanie w/w produktu leczniczego wywołuje ciężkie niepożądane działanie, zmieniające stosunek korzyści do ryzyka”.

Decyzją z dnia 13 marca 2018 r. Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał z obrotu na terenie całego kraju produkt leczniczy  o nazwie Zinbryta, roztwór do wstrzykiwań 150 mg (decyzja GIF w załączeniu).

GIF wyjaśnia, że wniosek ten “uzasadniony jest oceną bezpieczeństwa przeprowadzoną przez Europejską Agencję Leków. Agencja ta zaleciła natychmiastowe zawieszenie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i wycofanie produktu leczniczego Zinbryta”.

Producent, czyli Biogen Idec Limited jest zobowiązany do natychmiastowego wycofania leku z obrotu.

fot: wikisłownik

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *