Laptopy dla młodzieży z pieczy zastępczej

 Młodzież wychowująca się w rodzinach zastępczych z okolic Szczecinka, Wałcza i Łobza otrzyma bezpłatnie laptopy.  Pomoc trafi do 46 uczestników projektu „Nawigator Samodzielności”. Sprzęt ma pomóc w kontynuacji szkoleń i kursów wspierających usamodzielnianie, które zostały zawieszone ze względu na pandemię koronawirusa. Będzie też ułatwieniem w realizacji szkolnych lekcji.

Udało się nam znaleźć oszczędności i przeznaczyliśmy je na zakup 46 laptopów, które trafią do wychowanków pieczy zastępczej. Chcemy, żeby młodzież miała szansę na kontynuację szkoleń, kursów, korzystania z pomocy doradców w trybie zdalnym. Cześć szkoleniowa projektu „Nawigator Samodzielności” jest bardzo ważna. Ma to pomóc młodym ludziom w znalezieniu pracy na lokalnym rynku pracy, dać szansę na uzyskanie pełnej samodzielności –  mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Pierwsze laptopy, za pośrednictwem PCPR w Łobzie, Szczecinku i Wałczu trafią do młodzieży dziś oraz na początku przyszłego tygodnia.\

Realizacja projektu możliwa jest dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 7.6 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

To top