Który projekt zrealizowany na obszarach wiejskich zwycięży?

Rusza wojewódzki etap konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”, którego celem jest wyłonienie najciekawszego projektu zrealizowanego na Pomorzu Zachodnim i sfinansowanego ze środków funduszu sołeckiego. Zgłoszenia przyjmowane są do 20 marca 2023 r.

Organizatorem ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” jest Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów z siedzibą w Koninie. Za jego przebieg na etapie wojewódzkim, na Pomorzu Zachodnim, odpowiada Urząd Marszałkowski.

Wojewódzki etap konkursu skierowany jest do sołectw z terenu województwa zachodniopomorskiego, które w latach 2010-2022 realizowały projekty finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w których fundusz sołecki stanowił wkład własny.

Z każdej gminy może być zgłoszone kilka projektów, przy czym jedno sołectwo może zgłosić jeden projekt. Oceniane będą m.in. wpływ projektu na poprawę warunków życia mieszkańców wsi, zaangażowanie mieszkańców w realizację projektu, jego wpływ na integrację społeczności lokalnej czy oryginalność i innowacyjność.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego do 20 marca 2023 r. Formularz zgłoszeniowy oraz dodatkowe informacje dostępne na stronie Wydziału Rolnictwa i Rybactwa UMWZ: https://wrir.wzp.pl/aktualnosci/konkurs-fundusz-solecki-najlepsza-inicjatywa

Laureaci etapu wojewódzkiego otrzymają nagrody finansowe: I miejsce – 7 tys. zł, II miejsce 5 tys. zł., III miejsce 3 tys. zł. Laureat I miejsca będzie nominowany do etapu ogólnopolskiego konkursu prowadzonego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

To top