Który powiat w tym roku stanie się Portem Kultury Pomorza Zachodniego?

Rusza druga edycja marszałkowskiego konkursu, w którym zachodniopomorskie powiaty mają szanse otrzymać finansowe wsparcie na realizację imprez kulturalnych w 2022 r. Oferty można składać do 28 lutego 2022 r.

W ubiegłym roku wsparliśmy cykl wydarzeń kulturalnych, które odbyły się w Świnoujściu. Oferta kulturalna cieszyła się dużym zainteresowaniem, korzystali z niej nie tylko mieszkańcy Świnoujścia i całego województwa, ale także przebywający w tym okresie w mieście turyści. W tym roku dajemy szansę kolejnym powiatom na wyeksponowanie potencjału ich lokalnych ośrodków kultury. Chcemy, aby mieszkańcy bez względu na to czy mieszkają w małej czy dużej miejscowości uczestniczyli w różnorodnych wydarzeniach kulturalnych – mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Oferty mogą składać Starostwa Powiatowe, które powinny zaprezentować program imprez kulturalnych organizowanych na terenie swojego powiatu w 2022 r. Przedsięwzięcia mają uwzględniać w imprezach udział m.in. domów kultury, szkół, fundacji i stowarzyszeń. Preferowane są projekty twórcze, podejmujące działania edukacyjne takie jak poszerzanie wiedzy na temat wielu dziedzin kultury, wzbogacające język ojczysty oraz zachęcające do podejmowania nowatorskich form pracy, ożywiające działalność kulturalną i zwiększające jej atrakcyjność, a także integrujące i aktywizujące społeczność lokalną i środowiska twórcze.

Wybrany powiat otrzyma statuetkę „Portu Kultury Pomorza Zachodniego” oraz 100 tys. zł z przeznaczeniem na organizację rocznego cyklu wydarzeń kulturalnych.

Oferty należy składać do 28 lutego 2022 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Kancelaria Ogólna (parter), ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin.

Program ma charakter cykliczny. Szansę na prezentację swojego programu imprez kulturalnych powiaty otrzymują co roku.

Szczegóły konkursu i formularze dostępne na stronie: http://kultura.wzp.pl/index.php/aktualnosci-3/925-nabor-wnioskow-do-konkursu-port-kultury-pomorza-zachodniego

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

To top