16-02-2016 » Powiat i region

Konsultant wojewódzki – pielęgniarstwo opieki paliatywnej

Mgr Bogumiła Aziewicz-Gabis otrzymała z rąk wicewojewody Marka Subocza powołanie na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej.

Konsultanci wojewódzcy wykonują zadania opiniodawcze, doradcze i kontrolne dla organów administracji rządowej, podmiotów, które utworzyły zakłady opieki zdrowotnej, Narodowego Funduszu Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta, a także prowadzą nadzór nad stroną merytoryczną doskonalenia zawodowego i szkolenia specjalizacyjnego lekarzy.

Do obowiązków konsultantów wojewódzkich należy między innymi kontrola dostępności świadczeń zdrowotnych, oraz przeprowadzanie kontroli podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych dotyczącej realizacji kształcenia i doskonalenia zawodowego lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, farmaceutów oraz osób wykonujących inne zawody medyczne lub inne zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia, w zakresie wynikającym z programów kształcenia.

ZUW

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *