27-01-2016 » Powiat i region

Konsultanci wojewódzcy – chirurgia klatki piersiowej i nefrologia

Dr hab. n. med. Janusz Wójcik został konsultantem wojewódzkim w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej, a prof. dr hab. n. med. Kazimierz Ciechanowski w dziedzinie nefrologii. Powołania wręczył wicewojewoda Marek Subocz.

Konsultanci wojewódzcy wykonują zadania opiniodawcze, doradcze i kontrolne dla organów administracji rządowej, podmiotów, które utworzyły zakłady opieki zdrowotnej, Narodowego Funduszu Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta, a także prowadzą nadzór nad stroną merytoryczną doskonalenia zawodowego i szkolenia specjalizacyjnego lekarzy.

 

Do obowiązków konsultantów wojewódzkich należy między innymi kontrola dostępności świadczeń zdrowotnych, oraz przeprowadzanie kontroli podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych dotyczącej realizacji kształcenia i doskonalenia zawodowego lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, farmaceutów oraz osób wykonujących inne zawody medyczne lub inne zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia, w zakresie wynikającym z programów kształcenia.

ZUW

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *