12-07-2016 » Powiat i region

Konsultacje w sprawach rolniczych

Szkody spowodowane w gospodarstwach rolnych przez suszę oraz nowe zasady szacowania szkód łowieckich były tematami posiedzenia Zespołu Konsultacyjnego ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Do tej pory na terenie Zachodniopomorskiego wojewoda uruchomił 11 komisji szacujących szkody powstałe w uprawach w wyniku suszy. Komisje liczyły straty w 40 gospodarstwach.

Obecni na spotkaniu przedstawiciele rolników kwestionowali zasadność szacowania komisji oraz wypłacania odszkodowań na podstawie wskaźnika klimatycznego bilansu wodnego. Według rolników stacje pomiarowe, z których korzysta Instytut Upraw i Nasiennictwa w Puławach przy określaniu KBW nie odzwierciedlają rzeczywistej sytuacji na polach. Nie pomaga nawet obniżenie przez ministra rolnictwa wartości progowych wskaźnika – w wielu miejscach województwa pomimo strat poniesionych przez rolników, nie było podstawy prawnej do uruchomienia komisji szacujących i wypłaty odszkodowań dla ubezpieczonych gospodarstw.

Trwają prace nad zmianą przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w kierunku szerszego rekompensowania rolnikom szkód spowodowanych suszą.

Od 1 stycznia 2017 r. zmienią się zasady ustalania i wypłaty odszkodowań za szkody wywołane w uprawach przez zwierzynę łowną. Szacowanie i decyzje o odszkodowaniach będą leżały w kompetencjach wojewody. Do tej pory decydowały o nich koła łowieckie.
Pieniądze na rekompensaty za szkody łowieckie będą pochodziły z Funduszu Odszkodowawczego, tworzonego ze składek odprowadzanych przez właścicieli i dzierżawców obwodów łowieckich oraz dotacji z budżetu państwa.

Szczegółowe zasady szacowania szkód i wydawania decyzji w sprawie odszkodowań będą sformułowane w rozporządzeniach do podpisanej wczoraj przez Prezydenta RP ustawy Prawo łowieckie.

ZUW

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *