Konkurs „Portret Dziecka”

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach oraz Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Świętokrzyski, serdecznie zapraszają Państwa do wzięcia udziału w „Internetowym Przeglądzie Fotograficznym – Portret Dziecka”. Przegląd skierowany jest do wszystkich internautów – bez ograniczeń wiekowych i zajmujących się fotografią nieprofesjonalnie. Zgłoszenia do przeglądu przyjmowane są do 26 czerwca 2020 roku.
Każdy z autorów może nadesłać maksymalnie 2 fotografie o w/w tematyce. „Portret Dziecka”, dowolna interpretacja tego zagadnienia, dopuszczalne różne metody graficzne oraz obróbka zdjęć. Zdjęcia w formacie „jpg” o wymiarach jednego boku minimalnie 1600 pikseli i w plikach nieprzekraczających 4MB należy nadsyłać drogą e-mailową na adres artystyczny@wdk-kielce.pl w formie załączników do listu elektronicznego, z tematem wiadomości: Internetowy Przegląd Fotograficzny „Portret Dziecka”.
W treści e-maila należy podać: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, komentarz do pracy, w przypadku osób niepełnoletnich – zgodę rodzica na przetwarzanie danych osobowych będącą załącznikiem do regulaminu. Regulamin znajduje się w linku: PORTRET DZIECKA – REGULAMIN KONKURSU

Krzysztof Zawiliński

 

To top