08-02-2016 » Powiat i region

Konkurs na pomoc w wychodzeniu z bezdomności

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację „Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności”. O dotacje w wysokości co najmniej 50 tys. zł mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty działające w sferze pomocy bezdomnym.

Pieniądze będą przyznawane na 3 cele. Pierwszy, ma zwiększyć samodzielność osób bezdomnych poprzez system usług reintegracji społecznej i zawodowej. Drugim celem jest wzmocnienie i usprawnienie systemu interwencji, ochrony zdrowia i życia osób bezdomnych. Trzeci cel – zmiana standardów placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych tj.: ogrzewalni, noclegowni i schronisk dla osób bezdomnych.

W ubiegłym roku resort polityki społecznej przyznał dofinansowanie z programu dwóm zachodniopomorskim podmiotom. 230 tys. zł otrzymało Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, a 100 tys. zł Stowarzyszenie Ludzi Bezdomnych i Samotnych Matek z Dziećmi w Stargardzie Szczecińskim.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad realizacji konkursu określa ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert dostępne na stronie internetowej MRPiPS.

Uprawnione podmioty powinny nadsyłać swoje oferty konkursowe listem poleconym (z dopiskiem na kopercie „Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”) do Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na adres ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin w terminie do 26 lutego 2016 r. (liczy się data stempla pocztowego) lub składać ofertę osobiście.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *