Komunikat w sprawie bezpieczeństwa na kąpieliskach w Gminie Dziwnów

W związku ze skażeniem wód rzeki Odry, Burmistrz Dziwnowa informuje, że po posiedzeniu Sztabu Kryzysowego Wojewody Zachodniopomorskiego, wszystkie kąpieliska na  terenie Gminy Dziwnów SĄ BEZPIECZNE. Powiatowa Stacja Inspekcji Sanitarnej w Kamieniu Pomorskim na bieżąco monitoruje sytuację i nie stwierdziła nieprawidłowości.

Krzysztof Zawiliński

Sytuacja ze skażeniem wód na Odrze w dalszym ciągu jest nie jasna. W dalszym ciągu brak informacji na temat co spowodowało masowe śnięcie ryb w Odrze i innych rzekach w Polsce.
Badanie próbek wody z Odry granicznej po stronie polskiej w woj. lubuskim, prowadzone od 10 sierpnia w sposób ciągły i realizowane przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ, nie potwierdziło obecności rtęci – przekazał w poniedziałek Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Potwierdził jednak obecność rtęci w próbkach badanych po niemieckiej stronie.

GIOŚ jednoznacznie stwierdził, że w próbkach badanych po polskiej stronie nie stwierdzono obecności rtęci. Inspektorat przedstawił także wyniki badań udostępnione w poniedziałek przez stronę niemiecką.

Próbki wody po niemieckiej stronie pobierane były w dopływach Odry lub jej starorzeczach – wynika z niemieckiego raportu, który został przysłany wraz z mapkami. Próbki wody dla laboratorium GIOŚ są – jak wskazano – pobierane punktowo w głównym nurcie Odry. Inspektorzy sugerują, że właśnie to może być powód różnicy w wynikach badań.

Sytuacja jest bardzo poważna. Wszyscy w Polsce oczekują na zdecydowane działanie służ w sprawie katastrofy ekologicznej  z jaką mamy obecnie do czynienia.

Jak na razie brak zdecydowanych działań w sprawie zatrucia wód Odry i jej ujęć. Dwie decyzje o usunięciu ze stanowisk Szefa Wód Polski i Szefa GIOŚ nie zamyka sprawy.

redakcja

To top